Felmeddelande: Unable to connect to database server!

No database selected

No database selected

No database selected

Kurser i matematisk statistik vid Nfak

[Hoppa över navigeringen]

[LU]

Kurser i matematisk statistik vid Nat fak

Masterprogram i matematisk statistik

För mer detaljerad kurs information angående Masterprogram 2009-2011 se Masterprogram 2009-2011 studieordning
För mer detaljerad kurs information angående Masterprogram 2010-2012 se Masterprogram 2010-2012 studieordning

Kurser läsåret 2009/10

Matstat kandidatkurser

Matstat masterkurser

Matstat exjobb

Kursbeskrivningar

Kandidatkurser

Masterkurser

Examensarbete

Ett examensarbete består av en självständig mindre forskningsuppgift som väljes i samråd med examinator och skall redovisas i form av en uppsats och ett seminarium. Möjlighet finns att göra ett examensarbete om 15 hp för kandidatexamen respektive 30 hp för masterexamen. Förutom detta kan man också avsluta studierna med en magisterexamen.