Hantering av LaTeX-dokument

LaTeX är ett system för att producera text, och det är speciellt lämpat för att skriva dokument som innehåller matematiska symboler. LaTeX-systemet fungerar inte på samma sätt som ordbehandlingsprogrammen Word, WordPerfect m fl, som hela tiden visar på skärmen hur dokumentet ser ut. Istället fungerar LaTeX ungefär som ett kompilerande programspråk som Pascal. En LaTeX-fil innehåller förutom själva texten också styrkommandon som talar om hur texten skall formatteras, om den skall skrivas fetstilt osv. Denna fil körs genom själva LaTeX-programmet, som producerar en fil som innehåller den formatterade texten. Denna kan också skrivas ut. Ladda ner filen xjmall.tex, som är en LaTeX-fil. Hämta också graf.eps (I Netscape: högerknapp och "Save Link As..."). Genom att ge kommandot
   latex xjmall
körs denna fil genom LaTeX, och den formatterade texten hamnar i filen xjmall.dvi. Denna kan man titta på m h a programmet xdvi; skriv
   xdvi xjmall
Programmet xdvi klarar av att visa det mesta, dock inte att visa PostScript-bilder. Kommandot
   dvips xjmall
producerar en PostScript-fil med namnet xjmall.ps som innehåller dokumentet. Programmet gv kan användas för att visa PostScript-filer på skärmen; skriv
   gv xjmall.ps
PostScript-filen kan också skrivas ut; skriv
   lpr -Pps xjmall.ps
för att skicka utskriften till skrivaren ps. Man kan också skriva ut inifrån gv. Det finns flera små handledningar i LaTeX-rapportskrivning. Deesutom finns det manualer och referensböcker. Den mest utförliga är LaTeX Companion, som bl a finns i referensbiblioteket. En mindre, men också den mycket användbar bok är LaTeX. User's Guide and Reference Manual av Leslie Lamport ("La" i LaTeX), som finns i många exemplar på institutionen.

 

Questions:  Anna Lindgren. Last uppdated: 2010-10-14

Studierektorer

N-fak / Science
   Magnus Wiktorsson
   Phone: 046-22 286 25.
   Office: MH:130

LTH / Engineering
   Anna Lindgren
   Phone: 046-22 242 76.
  Office: MH:136
Centre for Mathematical Sciences, Box 118, SE-22100, Lund, Sweden. Phone: +46 46-222 00 00 (sw)