[Hoppa över navigeringen]

[LU]

Matematisk statistik

Pågående examensarbeten

 1. Staffan Herbst (I-05), Filip Nordström (I-04): Strategier för effektiv likviditetsgaranti
  Handledare: Magnus Wiktorsson
 2. Pamela Buratti (Erasmus): Skattning av blodflöde med hjälp av ultraljud
  Handledare: Andreas Jakobsson
 3. Stefan Hägnesten (Π-05): Partikelbaserad inferens i generella tillståndsmodeller
  Handledare: Jimmy Olsson
 4. Fredrik Ekenstierna (F-04): Modellering av periodiska variationer i elpriset med wavelets och andra metoder
  Handledare: Magnus Wiktorsson; Företag: EON Energy Trading
 5. Carl-Johan Rosenvinge (Π-05), Sara Tapper (Π-05): Fondförvaltning med hjälp av surprise index
  Handledare: Per H Ivarsson; Företag: RPM Risk & Portfolio Management
 6. Niclas Ek (Π-04): Detektion av flytande sprängämnen
  Handledare: Andreas Jakobsson
 7. Olof Hellquist (F-05): Likelihoodskattning av diffussionsprocesser
  Handledare: Jonas Ströjby
 8. Robin Lundgren (C-04), Tim Larsson (EC): Finn Analytics
  Handledare: Maria Sandsten; Företag: Finn.no AS
 9. Claes Wachtmeister (I-05): Högfrekventa handelsstrategier
  Handledare: Tobias Rydén
 10. Philip Wahlström (I-04), Magnus Sjörén (I-04): Vanliga riskfaktorer och deras implementation i systematiska handelsstrategier
  Handledare: Magnus Wiktorsson; Företag: IPM
 11. Jonas Wallin (nv): Icke-stationära deformerade Gaussiska Markovfält
  Handledare: Finn Lindgren
 12. Nishant Fafalia (I-03): Indirekt råvaruexponering
  Handledare: Joakim Westerlund; Företag: Atlas Copco
 13. Henrik Paldynski (I-01): Prisning av katastrofobligation
  Handledare: Magnus Wiktorsson
 14. Hanna Blomdahl (I-02): Hantering av finansiella risker vid stormskador
  Handledare: Nader Tajvidi; Företag: Trygg Hansa
 15. Arzu Eski (I-02): Pricing and hedging using MC-methods
  Handledare: Magnus Wiktorsson
 16. Anelis Redzic (F-01): Makroekonomiska faktorer som styr aktieavkastningen i Balkanländerna
  Handledare: Erik Lindström
 17. Aurelie Bellanger: Estimation of risks for capsizing of a vessel in a following sea
  Handledare: Igor Rychlik
 18. Jón Erlingur Jonsson (nv): Comparative study of parametric and semi-parametric appoach to inference on quantiles
  Handledare: Nader Tajvidi
 19. Erik Karlsson (nv): Gränsvärdesrelaterade tekniker för uppskattning av portföljförluster
  Handledare: Tatyana Turova
 20. Delia Serfezi (nv): High frequency financial analysis
  Handledare: Bengt Ringnér
 21. Tobias Bramhed (F-99): Samband mellan volym och volatilitet för aktie-tickdata
  Handledare: Magnus Wiktorsson