Statistical Consulting

Vi kan analysera data och utveckla statistiska metoder

Vi kan ge Dig hjälp med att
 • analysera datamaterial.
 • utveckla matematisk statistiska metoder och algoritmer.
 • planera försök för att få ut mesta möjliga information.
 • välja grafisk form på presentation av datamaterial.
 • skriva program för statistiska programpaket.

Därför tar du kontakt med oss

Det finns många fördelar med att diskutera med oss hur en undersökning skall genomföras innan insamlingen av data börjar. När ett experiment eller en undersökning läggs upp utgående ifrån statistiska grundprinciper så blir oftast analysen enklare, renare och leder till klarare slutsatser. Om vi är med från början är det också enklare att veta hur man kan göra nödvändiga förändringar i ett pågående projekt.

När datamaterialet är insamlat är det nödvändigt att analysera det med grafiska metoder för att undersöka datamaterialets allmänna karaktär. Finns det avvikande värden? Verkar modellen vara linjär? Vi kan utveckla nya statistiska modeller och algoritmer, testa hypoteser och hjälpa till med tolkningen av avancerade statistiska metoder. Dessutom har vi kunskaper om många statistiska programpaket och programmeringsspråk. Vi är specialister på Matlab, R, Splus och STATA. Vill Du analysera datamaterialet själv så kan vi hjälpa till med tolkning av utskrifterna.

Hur går det till?

Ett kort första möte är kostnadsfritt. Då diskuterar vi igenom problemet för att få en överblick. Därefter kommer vi överens om en fortsättning. Vid kortare projekt tar vi betalt per timme. Större projekt kan ske i olika former, bl a examensarbeten och doktorandprojekt.

För närvarande tar vi 1200 SEK per timme för de 16 första timmarna. Därefter 1000 SEK per timme upp till 160 timmar. Vid projekt större än 160 timmar, fråga efter pris. Priserna är exklusive moms.

Statistiska specialiteter

Hos oss finns experter på
 • tidsserieanalys och prognosmetodik
 • extrema belastningar
 • miljöövervakning
 • datatvätt av stora datamaterial
 • multivariata statistiska metoder
 • försöksplanering
 • finansiell statistik
 • signalbehandling
Kontaktpersoner:
Maria Sandsten, +46 46 222 49 53, sandsten@maths.lth.se
Anna Lindgren, +46 46 222 42 76, anna@maths.lth.se


För samarbete med näringslivet finns även LU Innovation vid Lunds Universitet.

 

Questions: 

Last uppdated: 2010-10-11
Centre for Mathematical Sciences, Box 118, SE-22100, Lund, Sweden. Phone: +46 46-222 00 00 (sw)