Lunds universitets sigill

Matematikcentrum
Matematik NF
 

Lund University Education


Kurser

lärarlyftet

Lärarlyftet 2008

 

Regeringen satsar 3,6 miljarder under fyra år på fortbildning av lärare inom grundskola och gymnasium. 30 000 lärare kommer att få möjlighet till fortbildning vid universitet eller högskola. Syftet är att stärka lärarnas kompetens för att öka elevers måluppfyllelse.

Lunds universitet genomför genom Lund University Education, universitetets bolag för uppdragsutbildning 2008, en rad spännande uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet med start i januari 2008 ( se www.education.lu.se ).

Naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik vid Lunds universitet, Matematik NF, har från Skolverket fått i uppdrag att undervisa följade tre kurser i matematik inom Lärarlyftet:

  • Matematik för lärare i årskurs 1-6

  • Matematik för lärare i årskurs 7-9

  • Matematik för gymnasielärare

All information om Lärarlyftets kurser finns tillgänglig på www.education.lu.se.

För kurserna i matematik används också respektive hemsidor på Matematikcentrums webbplats, som nås via länkarna i vänstermenyn.