Lunds universitets sigill

Matematikcentrum
Matematik NF
 


 

Kursbeskrivning
Användbar information

mattehuset2

Lärarlyftet 2008

Matematik för gymnasielärare

 

Tider och lokaler:

Undervisningen äger rum på tisdagar mellan 10.15 - 12.00 och 13.15 - 16.00 i sal 228.

 

Litteratur:

Vi använder material utgivet av institutionen samt

Karl-Gustav Andersson, Lineär algebra, Studentlitteratur 2000

T. Claesson, L.-C. Böiers, Analys för funktioner av flera variabler (erhålles från institutionen)

 

Lärare:

    Per-Anders Ivert, universitetslektor i matematik vid Matematikcentrum, naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik, Lunds universitet.

 

               

    Kristina Juter, lektor i matematikdidaktik vid Institutionen för matematik och naturvetenskap, Högskolan Kristianstad.

 

   Kontaktinformation:

     Per-Anders Ivert :  

      tel.:      046- 222 43 09

                            e-mail: Per-Anders.Ivert@math.lu.se

    

     Kristina Juter:

                            tel.:      044-20 34 16

                            e-mail: kristina.juter@hkr.se

 

 

 

Schemata

Program 25 mars - 20 maj (reviderat)
Program för matematikdidaktik