Matematik för lärare i gymnasieskolan, vt 2008

 

Planering

 

Tisdag 4/3: Begreppsbildning, ex gränsvärden och derivator.

Till nästa gång: Beskriv din egen begreppsbild av begreppet funktion. Lämnas in skriftligt.

 

Tisdag 1/4: Läroplanen. Problemlösning och rika problem, individanpassning

Till nästa gång: Konstruera två uppgifter som kräver olika abstraktionsnivå beroende på hur långt eleverna har kapacitet. Tala om tänkt ålder på eleverna och lyft den matematik som uppgifterna avser. Skriftlig och muntlig redovisning.

 

Tisdag 6/5: Redovisa uppgifter från förra gången. Algebra, ex från Constanta Olteanu och Per-Eskil Persson.

Till nästa gång: Läs Tomas Bergqvists artikel http://abel.math.umu.se/Didactics/Report4_98.pdf Uppgifter till den tillkommer.

 

Tisdag 20/5: Redovisa uppgifter från förra gången. Övning med miniräknare.

Till nästa gång: Läs artikeln   http://ncm.gu.se/media/ncm/kup/Undervisningsmiljo.pdf

 av Rönnberg och Rönnberg (2001) samt s 69- 91 i skriften Minoritetselever och matematikutbildning http://www.skolverket.se/publikationer?id=834

 

 

Höstterminen

Tillfälle 5: Behov av stöd, svenskaproblem. Seminarium om artiklarna. Geometri.

 

Tillfälle 6: Bedömning. Övning till nästa gång om bedömningsmatriser.

 

Tillfälle 7: Redovisa uppgifterna om bedömning. Uppgift att skapa en skara uppgifter med progression kopplat till läroplan.

 

Tillfälle 8: Avslutning. Redovisa uppgiftssekvens med progression inom valt område.

 

 

 

Styrdokumenten hanteras parallellt med de olika delarna.

 

Kristina.Juter@hkr.se

Telefonnummer: 044 - 20 34 16