Lunds universitets sigill

Matematikcentrum
Matematik NF
 


 

Kursbeskrivning
Användbar information

mattehuset2

Lärarlyftet 2008

Matematik för lärare i åk 7-9

 

Tider och lokaler:

Undervisningen äger rum på

fredagar mellan 10.15 - 12.00 och 13.30 - 15.30 i sal 228 under vårterminen

och på

torsdagar mellan 10.15 - 12.00 och 13.30 - 15.30 i sal 228 under höstterminen.

 

Litteratur:

 Anders Vretblad, Algebra och Geometri, Gleerups förlag, 2006 (ca. pris 370 kr)

 Christer Bennewitz, Kompendium i envariabelanalys (erhålles från institutionen)

 

Lärare:

    Christer Bennewitz, professor i matematik vid Matematikcentrum, naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik, Lunds universitet.

 

    Anna-Maria Persson, universitetsadjunkt i matematik vid Matematikcentrum, naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik, Lunds universitet.

               

    Kristina Juter, lektor i matematikdidaktik vid Institutionen för matematik och naturvetenskap, Högskolan Kristianstad.

 

   Kontaktinformation:

     Christer Bennewitz:  

      tel.:      046-222 85 63

                            e-mail: christer.bennewitz@math.lu.se

     Anna-Maria Persson:

                           tel.:      046-222 85 39

                           e-mail: amp@maths.lth.se

     Kristina Juter:

                            tel.:      044-20 34 16

                            e-mail: kristina.juter@hkr.se

 

 

 

Schemata

 

 

 

 

 

Övrigt material

 

 

 

Översiktsschema för vårterminen

Program 25 januari - 30 maj

Program för matematikdidaktik, vt08

Program 4 september - 30 oktober

Program 6 november - 18 december (preliminärt)

Program för matematikdidaktik, ht08

(kursdel 1) Exempelskrivning 1

(kursdel 1) Exempelskrivning 1, svar

(kursdel 1) Exempelskrivning 2