Matematik för lärare år 7-9 samt gymnasieskolan, ht 2008

 

Planering

 

Torsdag 2/10, 13.15-16.00: Geometri. Två och tre dimensioner. Olika sätt att hantera samma sak.

Till nästa gång: Läs utdelad text och svara på frågorna (muntlig och skriftlig (ca en A4-sida) redovisning den 23/10):

1.     Hur ser du på lärarens roll i exemplet och allmänt?

2.     Hur skulle du hantera situationen?

3.     Vad tränas ur elevernas perspektiv? Fördelar? Nackdelar?

 

 

Torsdag 23/10, 13.15-16.00: Bedömning av elevlösningar med hjälp av bedömningsmatriser. Redovisning av uppgift från förra gången.

Till nästa gång: Övning med bedömningsmatriser i egen klass.

 

 

Torsdag 20/11, 13.15-16.00: Redovisa uppgifterna om bedömning. Progression i undervisningen.

Till nästa gång: Konstruera tre uppgifter av sorten upptäckare, färdighetstränare och utmanare inom ett matematiskt område som presenteras muntligt och skriftligt den 11/12. Förklara ditt syfte med var och en av uppgifterna och vilka elever som de är gjorda för. Uppgifterna ska bygga på varandra.

 

 

Torsdag 11/12, 13.15-16.00: Avslutning. Redovisa uppgiftssekvens med progression inom valt område.

 

 

Kristina.Juter@hkr.se

Telefonnummer: 044 - 20 34 16