Matematik för lärare i grundskolans år 7-9, vt 2008

 

Planering

 

Fredag 22/2: Begreppsbildning, ex enkla funktioner, olika uppgiftstyper

Till nästa gång: Beskriv din egen begreppsbild av begreppet funktion. Lämnas in skriftligt.

 

Fredag 14/3: Problemlösning och rika problem, individanpassning

Till nästa gång: Konstruera två uppgifter som kräver olika abstraktionsnivå beroende på hur långt eleverna har kapacitet. Tala om tänkt ålder på eleverna och lyft den matematik som uppgifterna avser. Skriftlig och muntlig redovisning.

 

Fredag 11/4: Algebra, miniräknarövning, redovisa uppgift från förra gången.

Till nästa gång: Läs artikeln på  http://ncm.gu.se/media/ncm/kup/Undervisningsmiljo.pdf av Rönnberg och Rönnberg (2001) samt s 69- 91 i skriften Minoritetselever och matematikutbildning http://www.skolverket.se/publikationer?id=834

 

Fredag 9/5: Seminarium lästa texter. Språk och matematik

 

Höstterminen

Tillfälle 5: Geometri.

Till nästa gång: Uppgift meddelas senare

 

Tillfälle 6: Bedömning av elevlösningar

Till nästa gång: Övning om bedömningsmatriser.

 

Tillfälle 7: Redovisa uppgifterna om bedömning.

Till nästa gång: Konstruera tre uppgifter av sorten upptäckare, färdighetstränare och utmanare inom ett matematiskt område som presenteras muntligt och skriftligt den 7/5. Förklara ditt syfte med var och en av uppgifterna och vilka elever som de är gjorda för. Uppgifterna ska bygga på varandra.

 

Tillfälle 8: Avslutning. Redovisa uppgiftssekvens med progression inom valt område.

 

 

 

 

Styrdokumenten hanteras parallellt med de olika delarna.

 

Kristina.Juter@hkr.se

Telefonnummer: 044 - 20 34 16