Lunds universitets sigill

Matematikcentrum
Matematik NF
 


 

Kursbeskrivning
Användbar information
Användbara länkar

mattehuset2

Lärarlyftet 2008

Matematik för lärare i förskolan och åk 1-6, ht08

 

Tider och lokaler:

Undervisningen äger rum på onsdagar 10.15 - 12.00 och 13.15 - 15.00 i sal 228.

 

Litteratur:

 Bengt Gamstedt, Om att hanskas med tal (kompendium, erhålles från institutionen)

 Kjell Elfström, Geometri för Lärarlyftet (kompendium, erhålles från institutionen)

 Anna Lindgren, Statistik för Lärarlyftet (kompendium, erhålles från institutionen)

 

Lärare:

    Anna-Maria Persson, universitetsadjunkt i matematik vid Matematikcentrum, naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik, Lunds universitet.

 

    Anna Lindgren, universitetslektor i matematisk statistik vid Matematikcentrum, naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik, Lunds universitet.

               

    Kristina Juter, lektor i matematikdidaktik vid Institutionen för matematik och naturvetenskap, Högskolan Kristianstad.

 

   Kontaktinformation:

 

     Anna-Maria Persson  

      tel.:      046-222 85 39

                            e-mail: Anna-Maria.Persson@math.lu.se

     Anna Lindgren

                           tel.:      046-222 42 76

                           e-mail: anna@maths.lth.se

     Kristina Juter

                            tel.:      044-20 34 16

                            e-mail: kristina.juter@hkr.se

 

Schemata

 

Övrigt material

Schema 3 - 14 januari (preliminärt)
Program för matematikdidaktik     

 

Övningstentamen
Lösningar till övningstentamen