Matematik för lärare för F-6, ht 2008

Planering

 

Onsdag 24/9: Taluppfattning, begreppsbildning, olika typer av uppgifter

     Till den 5/11:

·        Intervjua 2-3 barn mellan 6 och 12 år om begreppet ”del av”. Konstruera uppgifter (2-4 stycken beroende på omfattning) och låt barnen lösa dem och förklara/visa hur de löser uppgifterna. Skriv en rapport på 2-3 sidor om dina resultat. Ta med elevlösningarna till lektionen den 5/11 då vi bland annat ska prata om bedömning.

 

Onsdag 5/11: Rumsuppfattning, bedömning

Till den 3/12:

·        Läs artikeln på  http://ncm.gu.se/media/ncm/kup/Undervisningsmiljo.pdf av Rönnberg och Rönnberg (2001) samt s 69- 91 i skriften Minoritetselever och matematikutbildning http://www.skolverket.se/publikationer?id=834. Diskussion den 3/12.

 

·        Konstruera tre uppgifter av sorten upptäckare, färdighetstränare och utmanare inom ett matematiskt område. Förklara ditt syfte med var och en av uppgifterna och vilka elever som de är gjorda för. Uppgifterna ska bygga på varandra. Muntlig och skriftlig redovisning den 3/12.

 

 

Onsdag 3/12: Statistik och sannolikhetslära, språk. Redovisning och diskussion   av uppgifter från förra gången.

 

 

 

Styrdokumenten hanteras parallellt med de olika delarna.

 

Kristina.Juter@hkr.se

Telefonnummer: 044 - 20 34 16