Hur man hittar matematiska institutionen

Lunds Universitet (Matematisk-Naturvetenskaplig Fakultet)

Besöksadress: Sölvegatan 18

Postadress: Box 118, 221 00 LUND, Sweden
Telefon: 046-222 8555, Fax: 046-222 4213
E-mail: expedition@math.lu.se


Institutionen är belägen i Matematikhuset (eller Matematicum) inom Tekniska Högskolan, 2-3 km öster om Lunds centrum, se karta över LTH, på vilken byggnaden är markerad "Math".
Senast ändrad, 1998-04-29, Anders Holst