Lunds universitets sigill
Matematikcentrum
Matematik MNF
 
Lunds universitet   
   
Naturvetenskaplig fakultet
Matematikcentrum  
   
Matematik NF  

Gymnasiecentrum för matematik
 

 

Kontakt

Kjell Elfström

Studievägledare, Matematik NF

Kjell.Elfstrom@math.lu.se

046-222 85 41

 

Gudrun Gudmundsdottir

Studierektor, Matematik NF

Gudrun.Gudmundsdottir@math.lu.se

046-222 85 58

 

Anna-Maria Persson

Universitetsadjunkt, ansvarig för Gymnasiecentrum, Matematik NF

Anna-Maria.Persson@math.lu.se

046-222 85 39

 

 

 

 

Ansvarig utgivare:
Anna-Maria Persson (amp@maths.lth.se)