VALFRIA KURSER I MATEMATIK 2004

Här kan du se på förra årets valfria kurser.

Om du inte hittar det du söker kanske det finns i vita hyllan eller under grundkurser.


En del av länkarna nedan hänvisar till Postscriptfiler (namnet slutar på .ps). De kan läsas med det kostnadsfria programmet Ghostscript. Detta kan för Unix och MS-Windows hämtas på Ghostscripts hemsida, där det också finns hjälpprogram och installationsanvisningar. På denna sida finns även länkar till Macintoshversioner av programmet. De filnamn som slutar på .pdf kan läsas med Acrobat reader.
Studierektorns översikt för vårterminen.

Studierektorns översikt för höstterminen och vt05.

Studierektorns översikt för vt05.

KurskodKursPoängVt 04Ht 04
Lp1Lp2Lp1Lp2
FMA110Analysens grunder4  xx
FMA130Analytiska funktioner 4xx   
FMA170 Bildanalys4(6)  x 
FMA115Datoralgebra 4xx  
FMA270Datorseende 4(6)xx  
FMA091Diskret matematik4  x  
FMA260 Funktionalanalys och harmonisk analys5  xx
FMA135Geometri 4x  x
FMA022Kontinuerliga system 5p5xx  
FMA021Kontinuerliga system 3p3 x  
FMA023Kontinuerliga system, Projekt 2 x  
FMA240Linjär och kombinatorisk optimering4x   
FMA085Matematisk kommunikation3xx x
FMA045Matematisk modellering 13   x
FMA120Matristeori4(6)xx  
FMA140Olinjära dynamiska system 4(6)  xx
FMA051Optimering Extra tenta i optimering4  x 
FMA250 Partiella differentialekvationer med distributionsteori5x  x
FMA062Tillämpad matematik5xx  
FMA200Variationskalkyl4xx  


Lars Vretare