OLINEÄRA DYNAMISKA SYSTEM

1997-11-14, Lars Vretare