mattehuset

MATRISTEORI


Kursledare:Lars Vretare, tel 046/2228535.

Förkunskaper: Önskvärt är E:s eller D:s obligatoriska kurs i matematik, men den som endast har Matematik allmän kurs och t ex Tillämpad matematik kan med vissa kompletteringar, huvudsakligen komplex analys, följa kursen.

Tid: Lp 3 och 4 1999. Se schema för F3, E3, D3.

Omfattning: Föreläsningar 28 timmar. Övningar ca 14 timmar. Två mindre MATLAB-projekt av numerisk eller teoretisk natur (i något fall kan Maple vara att föredra).

Poäng: 4 poäng i civilingenjörsexamen. Kursen kan kompletteras med ett projekt och ger då 6 poäng.

Litteratur:

Anmälan:Via kursanmälningssystemet EFD.


Matristeorin, som ligger i skärningspunkten av den diskreta matematiken, algebran och den numeriska analysen, är i dag en nödvändig förutsättning för många tillämpningar inom i stort sett alla tekniska och ekonomiska ämnen. I fortsättningskursen Matristeori behandlas främst aspekter, som är viktiga för dessa tillämpningar. Den tillämpade inriktningen utesluter alls icke att kursen ligger på en hög intellektuell nivå. Den rika struktur, som matriserna erbjuder, ger upphov till många spännande, oväntade och samtidigt användbara resultat.

Via övningar (självstudium) i MATLAB finns det möjligheter att öka förståelsen av vissa begrepp. Före den muntliga tentamen skall också två mindre MATLAB-projekt (ev. Maple) vara godkända.

Kursinnehåll


2 november 1998, Lars Vretare