MATRISTEORI 2006-2007


Kursledare: Under ht Viktor Ufnarovski, tel 046/2224146 och under vt Anders Holst, tel 046/2223405

Förkunskaper: Önskvärt är E:s eller D:s obligatoriska kurs i matematik, men den som endast har Matematik allmän kurs och t ex Tillämpad matematik kan med vissa kompletteringar följa kursen.

Tid: Som obligatorisk kurs för Pi: Lp 1 under ht 2006, se schema för Pi3.
Som valfri kurs för alla program: Lp 3 och 4 vt 2007, se schema för bland andra D3, E3, F3, I3 eller M4.

Omfattning: Preliminärt föreläsningar 32 timmar och övningar 18 timmar. Två mindre Matlabprojekt av teoretisk natur.

Poäng: 4 poäng i civilingenjörsexamen. Kursen kan kompletteras med ett projekt och ger då 6 poäng.

Litteratur:

Anmälan:Via KA-systemet


En ingående kunskap om matriser är i dag en nödvändig förutsättning för många tillämpningar inom i stort sett alla tekniska, biologiska och ekonomiska ämnen. I kursen matristeori behandlas egenskaper hos olika klasser av matriser som är viktiga för dessa tillämpningar samt begrepp som krävs för att formulera teorin på ett smidigt vis.. De rika strukturer som matriserna erbjuder ger upphov till många spännande och användbara resultat.

Två mindre matlabprojekt hjälper till att öka förståelsen av nya begrepp samt ger en inblick i ett program lämpligt för matrismanipulationer.

Kursinnehåll


Lars Vretare