Kontinuerliga system, Projekt 2p

I anslutning till kursen Kontinuerliga system 5p finns möjlighet att läsa en projektkurs om 2p, som startar i lp vt2.

Kontinuerliga system 5p handlar till större delen om partiella differentialekvationer, men också om den teoretiska överbyggnaden för sådana ekvationer med begrepp och verktyg från andra matematikområden. Sådana partiella differentialekvationer uppträder vid modellering av en brett spektrum av fenomen inom teknik, fysik, biologi, medicin och ekonomi. Ämnena för projekten kommer att avspegla detta, med inslag av modellering, analys och simuleringar.

Projekten bedrivs i grupper om 1-2 studenter. Examinationen består av en skriftlig rapport, muntlig redovisning för andra studenter inom kursen, samt opponering på någon annans rapport. Redovisning sker i slutet av vårterminen alternativt i början av höstterminen.

Upplysningar: Stefan Diehl,tel 222 0922, diehl@maths.lth.se

Anmälan: Via KA-systemet i lp vt1.


Lars Vretare