Nedanstående två kurser är obligatoriska för Pi 1.

MATEMATISK MODELLERING

Som ingenjör ställs man ofta inför uppgiften att matematiskt hantera problem som från början inte är formulerade i matematiska termer. Man behöver då bygga en matematisk modell.

Denna kurs, i början av utbildningen, handlar om modellering av enkla vardagsfenomen, med hjälp av derivator, integraler och matriser. Man arbetar i grupp kring öppna problem, där en del av svårigheten är att avgöra vad som är relevant information och hur den skall hanteras. Datorn är ett naturligt inslag i detta, och man lär sig använda Matlab i samband med verkliga problem. Rapportskrivning är ett viktigt inslag i kursen.

Kursen är uppbyggd av tre delprojekt, som redovisas skriftligt och/eller muntligt i grupp. Betygskala: godkänd - underkänd.

Poäng: 3

Tid: Läsperiod 2. Se schema för Pi 1.

Kursledare: Fredrik Kahl.

Anmälan: Via KA-systemet eller direkt till institutionen.

MATEMATISK KOMMUNIKATION

Det är viktigt att kunna tala och skriva matematik och att på ett precist och enkelt sätt redogöra för matematiska resonemang och bevis. Denna kurs uppövar sådan förmåga, såväl muntligt som skriftligt, utgående från fördjupningsstoff från de grundläggande kur\-ser\-na i analys och linjär algebra. Kursen ger också en inblick i aktuell och historiskt viktig matematik och tillämpad matematik, bla i form av projekt med populärvetenskapliga inslag. Kursen är uppbyggd av tre delprojekt som redovisas skriftligt och/eller muntligt i grupp eller enskilt. Betygskala: godkänd - underkänd.

Poäng: 3

Tid: Läsperiod 2-4. Se schema för Pi 1.

Kursledare: Pelle Pettersson, tel. 046/222 8533.

Anmälan: Via KA-systemet eller direkt till institutionen.


Lars Vretare