Nedanstående två kurser är obligatoriska för Pi 1. Emellertid har ett begränsat antal platser öppnats för studerande från andra program. Intresseanmälan skall göras till studievägledaren för Pi senast den 21 september 2004.

Urvalet sker på grundval av tidigare studieprestationer av de sökande.

MATEMATISK MODELLERING 1

Som ingenjör ställs man ofta inför uppgiften att matematiskt hantera problem som från början inte är formulerade i matematiska termer. Man behöver då bygga en matematisk modell.

Denna kurs, i början av utbildningen, handlar om modellering av enkla vardagsfenomen, med hjälp av derivator, integraler och matriser. Man arbetar i grupp kring öppna problem, där en del av svårigheten är att avgöra vad som är relevant information och hur den skall hanteras. Datorn är ett naturligt inslag i detta, och man lär sig använda Matlab i samband med verkliga problem. Rapportskrivning är ett viktigt inslag i kursen.

Kursen är uppbyggd av tre delprojekt, som redovisas skriftligt och/eller muntligt i grupp. Betygskala: godkänd - underkänd.

Poäng: 3

Tid: Läsperiod 2. Se schema för Pi 1.

Kursledare: Kalle Åström, tel. 046/222 4548.

Anmälan: Se ovan.

MATEMATISK KOMMUNIKATION

Det är viktigt att kunna tala och skriva matematik och att på ett precist och enkelt sätt redogöra för matematiska resonemang och bevis. Denna kurs uppövar sådan förmåga, såväl muntligt som skriftligt, utgående från fördjupningsstoff från de grundläggande kur\-ser\-na i analys och linjär algebra. Kursen ger också en inblick i aktuell och historiskt viktig matematik och tillämpad matematik, bla i form av projekt med populärvetenskapliga inslag. Kursen är uppbyggd av tre delprojekt som redovisas skriftligt och/eller muntligt i grupp eller enskilt. Betygskala: godkänd - underkänd.

Poäng: 3

Tid: Läsperiod 2-4. Se schema för Pi 1.

Kursledare: Magnus Fontes, tel. 046/222 0539.

Anmälan: Se ovan.


Lars Vretare