Funktionalanalys och harmonisk analys lp 1-2 1999


Välkomna till hemsidan för den nya kursen Funktionalanalys och harmonisk analys. Kursen är profilkurs för F-profilen Teknisk matematik, men kan också läsas fristående.

Vad är funktionalanalys?

Vad är harmonisk analys?


Nyheter


Innehåll

 • Praktiska upplysningar
 • Nyheter
 • Kursplan
 • Utdelat material
 • Litteratur
 • Ordlista
 • Datorövningar
 • Inlämningsuppgifter

 • Praktiska upplysningar

 • Rekommenderade förkunskaper: Motsvarande kurserna kontinuerliga system och matristeori, samt förkunskaper till dessa. I undervisningen utgås från att man har dessa kurser hyggligt aktuella.
 • Kurslitteratur:
 • Översiktsschema:


  Kursplan:

  Så här ser kursplanen ut för tillfället i html och pdf. Här är en översikt av vad som gjorts på föreläsningar och övningar.


  Utdelat material till kursen

  Här kommer att finnas en lista på under kursen utdelade skrifter.


  Litteratur:

  Några bredvidläsningsböcker: Som hjälp vid datorövningar och för inlämningsuppgifter används kan användas datorprogrammen Matlab och Maple. De finns på ett CD-rom som kan lånas på UB2 av alla inskrivna studerande. I programmen finns handledningar, men den som vill ha mer hjälp kan se på följande:

  Ordlista

  Här är ett embryo till en lista över de viktigaste begreppen och definitionerna i kursen. Den finns i formaten html och pdf. En användbar svensk matematisk ordlista på något mer elementär nivå som berör många grenar av matematiken är

  Jan Thompson: Matematiklexikon, Wahlström & Widstrand 1994.

  Datorövningar

  Datorövningarna kan om så önskas göras på egen hand, men jag ställer gärna upp med handledning. Här är anvisningar i pdf (i litet format för utskrift med PostScriptskrivare). Materialet delas också ut i tryckt skick på föreläsningen. Vidare behövs några matlabskript, initnorm.m, normk.m och xxyy.m. Materialet kommer att kompletteras efter hand.

  Inlämningsuppgifter

  Förutom de frivilliga inlämningsuppgifter (i form av valda räkneproblem) som delas ut på övningarna ingår också obligatoriska inlämningsuppgifter med anknytning till datorövningarna. Här är den första. Inlämningsuppgift 1(pdf)

  Här kan man läsa om dagens matematiker och om populära matematiska konstanter.


  Hittar du felaktigheter, länkar som leder ut i intet eller bara har frågor om något på sidan så skicka genast post till mig.


  Sven Spanne
  Last modified: Tue Nov 9 09:00:35 MET 1999


  Lunds universitet | Lunds tekniska högskola | Matematikcentrum | Matematik, LTH