FMA 270/272 DATORSEENDE 2006-2007


Kursledare: Fredrik Kahl tel. 046-2224451.

Förkunskaper: Komplex och linjär analys (F,E,D,I) eller motsv. Kunskaper om Matlab är en fördel. Kursen i bildanalys rekommenderas, men är inte förkunskapskrav. Även kursen i geometri rekommenderas.

Tid: Kursen ges i lp3 och projekt kan göras i lp4.

Omfattning: 28 tim föreläsningar, 8 tim laborationer (obligatoriska), 14 tim räkneövningar

Poäng: 4 poäng. Projekt 2 poäng.

Litteratur: Forsyth, Ponce, Computer Vision: A Modern Approach, 2003, ISBN: 0131911937.

Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vision/datorseende/datorseende.html


Datorseende som ämne handlar i vid mening om att med hjälp av avbildade system, såsom digitalkameror och videokameror, och algoritmer och datorer utföra uppgifter som det mänskliga seendet är kapabelt att utföra. Detta inkluderar bl a saker som att räkna ut 3D-struktur av objekt i världen, att detektera och känna igen saker, att orientera sig och navigera.

Datorseende har under de senaste åren genomgått en enorm utveckling både teoretiskt och inom tillämpningar. Kursen är en grundkurs i datorseende och syftar till att ge en översikt av teori och praktiskt användbara metoder. De matematiska verktyg som kommer till användning är tagna från i stort sett alla områden, framför allt geometri, optimering, invariantteori och transformteori. Tillämpningarna återfinns i områden som seende system, icke-förstörande mätningar och 'augmented reality'.

Efter genomgången kurs skall deltagarna vara förtrogna med de olika teknikerna och kunna applicera dessa på nya problem. Dessutom skall en förståelse för teorin bakom algoritmerna ha uppnåtts.

Innehåll

Projektiv geometri, Geometriska transformationer, Modellering av kameror, Särdragsextraktion, Stereoseende, Fotogrammetri, Igenkänning, Optiskt flöde, 3D-modellering, Visualisering.


Lars Vretare