DATORSEENDE 2004-2005


Kursledare: Magnus Oskarsson tel. 046-2229735.

Förkunskaper: Komplex och linjär analys (F,E,D,I) eller motsv. Kunskaper om Matlab är en fördel. Kursen i bildanalys rekommenderas, men är inte förkunskapskrav. Även kursen i geometri rekommenderas.

Tid: Kursen ges i lp3 och projekt kan göras i lp4.

Omfattning: 28 tim föreläsningar, 8 tim laborationer (obligatoriska), 14 tim räkneövningar

Poäng: Fyra poäng utan och sex poäng med en projektuppgift.

Litteratur: Egenproducerat material och kompletteringar.

Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vision/datorseende/datorseende.html


Datorseende har under de senaste åren genomgått en enorm utveckling både teoretiskt och inom tillämpningar. Denna kurs behandlar datorseende och medicinsk bildteknik. De matematiska verktyg som kommer till användning är tagna från i stort sett alla områden, framför allt geometri, optimering, invariantteori och transformteori. Tillämpningarna återfinns i områden som seende system, icke-förstörande mätningar och 'augmented reality'. Kursen är en grundkurs i datorseende och medicinsk bildteknik och syftar till att ge en översikt av teori och praktiskt användbara metoder. Efter genomgången kurs skall deltagarna vara förtrogna med de olika teknikerna och kunna applicera dessa på nya problem. Dessutom skall en förståelse för teorin bakom algoritmerna ha uppnåtts, samt förtrogenhet med användning av programpaket.

Innehåll

Grundbegrepp: projektiv geometri, geometriska transformationer
Modellering av kameror: hålkameran, kalibrering, affina kameror
Särdragsextraktion: hörn, kanter, texturer, följning
Stereoseende: triangulering, disparitet
Bildsekvenser: epipolar geometri, fundamental matris
Fotogrammetri: absolut/relativ orientering, 'bundle adjustment'
Igenkänning: invarianter, dubbelförållandet, projektiva koordinater
Optiskt flöde: rörelsefält, rekonstruktion
Datortomografi: radontransformen, inversionsmetoder, inversa problem
Medicinsk bildgenerering: MR, SPECT, PET
Medicinsk bildbehandling: registrering, segmentering, 3D-modellering, visualisering


Lars Vretare