System och Transformer (FMAF05) för BME, C, D, E och I, vt 2019

 

Kursen börjar med en föreläsning måndagen den 25/3 kl. 08.15 i MA 7. Föreläsare och kurschef är Yang Xing, tel 046-2223166, e-post yang.xing@math.lth.se, tjänsterum MH 453a i matematikhuset.  Välkomna!

                     
Kursprogram och kursmaterial       

 

       Kursprogram för föreläsningar och övningar

 

       Formelblad ska delas ut vid tentamen.

 

       ● Två obligatoriska inlämningsuppgifter ingår i kursen. Ni ska arbeta i par med uppgifterna och lämna in en gemensam lösning i facken på tredje våningen i matematikhuset. Inlämningsuppgifterna måste vara godkända för att du ska få skriva tentan. Du kan kontrollera om din lösning är rättad via webbsida http://reg.maths.lth.se/  Logga in med ditt personnummer. Ladda ner Inlämningsuppgifterna, Matriserna A och B, Försättsblad 1, Försättsblad 2.  

Deadline för inlämningsuppgift 1 är måndag den 15 april kl 17:00. 

Deadline för inlämningsuppgift 2 är måndag den 13 maj kl 17:00.

Båda inlämningsuppgifterna måste vara godkända 28/5 för att du ska få tenta 5/6.

 

       ● Två obligatoriska datorövningar ingår också i kursen. Ni på egen hand, helst i grupper om två till tre, gör laborationerna när det bäst passar er. Laborationerna kommer inte att examineras, men delar av inlämningsuppgiferna kan behandlar innehållet i laborationerna. Datorprogrammen Matlab och Maple är fritt för studenter på LTH och man kan hämta det här. Här finns Introduktion för Matlab, Introduktion för Maple, Datorlaboration 1, och  Datorlaboration 2 med Matlabfiler.

 

       Tilläggsmaterial för matrisalgebra, tidsdiskreta system och ekonomiska tillämpningar

       Snabbrepetition för kursens viktigare moment i kursen

       extentor

 

 

Föreläsningsanteckningar from tidigare kursomgångar:

 

Föreläsning 1   Föreläsning 2  Föreläsning 3  Föreläsning 4

Föreläsning 5   Föreläsning 6  Föreläsning 7  Föreläsning 8

Föreläsning9    Föreläsning 10Föreläsning 11Föreläsning 12

Föreläsning 13Föreläsning 14Föreläsning 15Föreläsning 16

Föreläsning 17Föreläsning 18Föreläsning 19

 

                                                                  

Tentamen

 

Onsdagen den 5 juni 2019  kl. 08.00 – 13.00 (preliminärt). Lokal meddelas senare.