MATRISTEORI HT-2018


The course will be in be in English. The main book is in English as well, though there exists Sweidish material which contains the corresponding material but in a more compact form (less examples). The following text is in Swedish, so if you need an English version press here
Omtenta äger rum 23 april- 3 maj. Skicka e-mail om ni bestämde att skriva tenta för att bli registrerad.
Kursen i Matristeori ges under lp 1-2 hösten 2018 med start den 10 september. Grundkursen på 6 hp.
Doktorander kan kompletera kursen med extra material (väjes individuelt) och får 7.5 poäng.
Studenterna har möjligheter att får extra 3 poäng med hjålp av projekt i matristeori i LP2 ht eller LP1 vt.

Kurskrav:

Kurs omfattar kapitel 1--9, 11--15 samt två miniprojekt, vilka är programeringsuppgifter som skall vara inlämnade senast den 5/11 respektive den 30/11. För dem som har godkänts på miniprojekten avslutas kursen med en hemtentamen i december. Om den också är godkänd så följer en muntlig tentamen kort tid därefter. Vid den kontrolleras kunskaper om sammanhang, satser och definitioner mer än bevis.

Kursansvarig:

Victor Ufnarovski, rum MH 453B, tel 2224146. E-post: ufn@maths.lth.se. Mottagningstid: Fredagarna 12.30--13.00

Föreläsningar:

Alla föreläsningarna (med två undantag 12/9, 19/9) i Rieszalen med varierande tider (se kursprogramm.).

Övniningar:

Alla övningarna i MH:309A med varierande tider (se kursprogramm.).

Tentamen:

Hemtenta 5-14 december. Alternativ Hemtenta 2-12 januari. Omtenta i april.

LITTERATUR:

A.Holst, V.Ufnarovski, "Matrix Theory", 2014 (Studentlitteratur), 2013(KFS) eller 2012 (KFS) (även 2011 upplagor räcker, men man behöver några extra övningar till December version och alla Hints och Answers till tidigare version - se nedan).
Lista av några tryckfel i version från 2012 finns här

ALTERNATIV på svenska:

S.Spanne, "Föreläsningar i Matristeori", 1997 (KFS) samt
S.Spanne, "Exempel och problemer för öfning i Matristeori", 1996 (KFS).

Komplettering till gammal bok (2011, 278 sidor, utan Hints):

tips och svar : (hints and answers 1-15). Alla övningar till kapitel 11 och 12: (övningarna kap 11-12). Tryckfel i 2011 version finns här

UTDELAT MATERIAL:

 • (kursprogramm).
 • (miniprojekt-1).
 • (miniprojekt-2).
 • Projekt (för 3 extra poäng)
 • (hints and answers 1-15 for old book).
 • (mål).
 • (allman matriskunskap).
 • (singulära värden).
 • (minstakvadrat metoden).
 • (extra övningar till kap 12).
 • testmatris.m.

  Gammal tenta (2007):

 • (pdf).
 • (ps).
  Annan gammal tentament: Tentament 2-12 januari 2018 Sista tentament 2-12 januari.


  Godkända i projekt 2018
  Godkända i projekt 2017
  Godkända i projekt 2016


  Länkar:

 • webbforum.
 • kursplan.
 • Matematik LTH.
  Mycket av informationen kommer att uppdateras under kursens gång. Hör av dig till kursledaren ufn@maths.lth.se om du har några frågor.
  Victor Ufnarovski
  Department of Mathematics (LTH)
  Lund Institute of Technology / Lund University
  Box 118, 221 00 LUND

  Room: 453B
  Direct Phone: +46 46 22 241 46
  Dept. Phone: +46 46 22 285 37
  Fax: +46 46 22 240 10
  e-mail: ufn@maths.lth.se
  www: http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/ufn/