MATRISTEORI HT-2017

Tentament:

Tentament 2-12 januari 2018 Skicka e-mail to ufn@maths.lth.se för att bli registrerad för tenta.

The course will be in be in English. The main book is in English as well, though there exists Sweidish material which contains the corresponding material but in a more compact form (less examples). The following text is in Swedish, so if you need an English version press here
Kursen i Matristeori ges under lp 1-2 hösten 2017 med start den 4 september. Grundkursen på 6 hp.
Doktorander kan kompletera kursen med extra material (väjes individuelt) och får 7.5 poäng.
Studenterna har möjligheter att får extra 3 poäng med hjålp av projekt i matristeori i LP2 ht eller LP1 vt.

Kurskrav:

Kurs omfattar kapitel 1--9, 11--15 samt två miniprojekt, vilka är programeringsuppgifter som skall vara inlämnade senast den 30/10 respektive den 25/11. För dem som har godkänts på miniprojekten avslutas kursen med en hemtentamen i december. Om den också är godkänd så följer en muntlig tentamen kort tid därefter. Vid den kontrolleras kunskaper om sammanhang, satser och definitioner mer än bevis.

Kursansvarig:

Victor Ufnarovski, rum MH 453B, tel 2224146. E-post: ufn@maths.lth.se. Mottagningstid: Tisdagarna 12.30--13.30

Föreläsningar:

Alla föreläsningarna i Rieszalen. med varierande tider (se kursprogramm.).

Övniningar:

Alla övningarna i MH:362D (lp 1) och MH:309A med varierande tider (se kursprogramm.).

Tentamen:

Hemtenta 8-18 december. Omtenta 2-12 januari.

LITTERATUR:

A.Holst, V.Ufnarovski, "Matrix Theory", 2014 (Studentlitteratur), 2013(KFS) eller 2012 (KFS) (även 2011 upplagor räcker, men man behöver några extra övningar till December version och alla Hints och Answers till tidigare version - se nedan).
Lista av några tryckfel i version från 2012 finns här

ALTERNATIV på svenska:

S.Spanne, "Föreläsningar i Matristeori", 1997 (KFS) samt
S.Spanne, "Exempel och problemer för öfning i Matristeori", 1996 (KFS).

Komplettering till gammal bok (2011, 278 sidor, utan Hints):

tips och svar : (hints and answers 1-15). Alla övningar till kapitel 11 och 12: (övningarna kap 11-12). Tryckfel i 2011 version finns här

UTDELAT MATERIAL:

 • (kursprogramm).
 • (miniprojekt-1).
 • (miniprojekt-2).
 • Projekt (för 3 extra poäng)
 • (hints and answers 1-15 for old book).
 • (mål).
 • (allman matriskunskap).
 • (singulära värden).
 • (minstakvadrat metoden).
 • (extra övningar till kap 12).
 • testmatris.m.

  Gammal tenta (2007):

 • (pdf).
 • (ps).
  Annan gammal tentament: Tentament 12-22 december 2014

  Godkända i projekt 2017
  Godkända i projekt förra året


  Länkar:

 • webbforum.
 • kursplan.
 • Matematik LTH.
  Mycket av informationen kommer att uppdateras under kursens gång. Hör av dig till kursledaren ufn@maths.lth.se om du har några frågor.
  Victor Ufnarovski
  Department of Mathematics (LTH)
  Lund Institute of Technology / Lund University
  Box 118, 221 00 LUND

  Room: 453B
  Direct Phone: +46 46 22 241 46
  Dept. Phone: +46 46 22 285 37
  Fax: +46 46 22 240 10
  e-mail: ufn@maths.lth.se
  www: http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/ufn/