Geometri (del 2),VT 15 LP1.

Förläsningarna: onsdagarana kl. 10-12 i MH:333.

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 2. Inlämningsuppgift 3. Inlämningsuppgift 4.

Utdelat material


Litteratur:


Matlab:

För er som vill ha mer information om och kring matlab, kan jag rekommendera. För studenter finns matlab att få via UB. För en liten avgift kan man hämta hem senaste versionen till PC och Mac. Se även denna länk.

Examination

Examination på kursen bygger på tre moment:

  1. Laboration (för del 1) / Inlämningsuppgifter (för del 2)
  2. En hemtenta i slutet av första läsperiod.
  3. Om hemtentan är godkänd bestäms en tid för diskussion av tentamen.
För slutbetyg på kursen krävs godkänt på laborationer och hemtentamen samt godkänd tentamensdiskussion och inlämningsuppgifterna i del 2. För att ha högre betyg krävs litet mer - se Information.
Gamla tentament (ps). (pdf).
Victor Ufnarovski
Department of Mathematics (LTH)
Lund Institute of Technology / Lund University
Box 118, 221 00 LUND

Room: 453B
Direct Phone: +46 46 22 241 46
Dept. Phone: +46 46 22 285 37
Fax: +46 46 22 240 10
e-mail: ufn@maths.lth.se
www: http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/ufn/