Tillämpad matematik - Linjära system VT-1, 2020, FMAF10, 5 högskolepoäng

Viktigt! Tentament började just nu. Bara de som anmälde sig till tenta kan skriva tenta och de får inbjudan genom Canvas. De som inte anmälda ska inte rättas
Välkomna till kursen Tillämpad matematik - Linjära system för D!

Innehåll

 • Kursprogram
 • Litteratur
 • Laborationer
 • Kontrollfrågor
 • Formelblad
 • Tentament

 • Kursprogram

  Här är kursprogram.


  Litteratur


  Laborationer:

  Laborationer Lab-1 och Lab-2 är obligatoriska, Lab-1 i period 17-21 och Lab-2 i period 24-28 Februari. Exakt tid bestäms senare, efter det kan man anmäla sig.
  Använd hemsida http://reg.maths.lth.se/ för att välja tid och registrera till laborationer .
  Kontakta mig om det blir problem med registrering.

  Laborationer: hanledning och filer

  Här är laborationer lab1 och lab2.
  Som hjälp för laborationer kan användas
  Filerna som behövs för lab2 hittar du här: Ladda ner dem till din Matlabkatalog.

  Kontrollfrågor

  Här finns kontrollfrågorna.

  Formelblad

  Här finns formelbladet i postscript och pdf.

  Några lösningar.

  Jacob Gumpert har skrivit några lösningar till problem. Hitta dem här.

  Tentament

  Tentament äger rum 21 mars 2020, 8-13 i MHA:10.
  Här finns två tentaexempel att träna på:
  tent-1. tent-2. Lösningarna till tent-2: losningar
  Här är gamla tentor tent-2009-mars. med lösningar lösningar.
  tenta-2010-mars med lösningar
  tenta-2011-jan och svar
  tenta-2011-mars med lösningar
  tenta-2012-mars med lösningar
  tent-2013-mars. med lösningar lösningar.
  tent-2017-mars. med lösningar lösningar.
  tent-2018-mars

  Här är tent-2019-mars med lösningar lösningar

  Victor Ufnarovski
  Last modified: Januari den 3 2020