Tillämpad matematik - Linjära system VT-1, 2018

Välkomna till kursen Tillämpad matematik - Linjära system för D!

Innehåll

 • Kursprogram
 • Litteratur
 • Laborationer
 • Kontrollfrågor
 • Formelblad
 • Tentament

 • Kursprogram

  Här är kursprogram.


  Litteratur


  Laborationer:

  Laborationer Lab-1 och Lab-2 är obligatoriska. Tiden och plats bestäms senare.

  Laborationer: hanledning och filer

  De är obligatoriska! Kommer senare. Här finns förra årets laborationer lab1 och lab2.
  Som hjälp för laborationer kan användas
  Filerna som behövs för lab2 hittar du här: Ladda ner dem till din Matlabkatalog.

  Kontrollfrågor

  Här finns kontrollfrågorna.

  Formelblad

  Här finns formelbladet i postscript och pdf.

  Några lösningar.

  Jacob Gumpert har skrivit några lösningar till problem. Hitta dem här.

  Tentament

  Tentament äger rum 17 mars 2018, 8-13 i MA:10. Här finns två tentaexempel att träna på: tent-1. tent-2. Lösningarna till tent-2: losningar
  Här är gamla tentor tent-2009-mars. med lösningar lösningar.
  tenta-2010-mars med lösningar
  tenta-2011-jan och svar
  tenta-2011-mars med lösningar
  tenta-2012-mars med lösningar
  tent-2013-mars. med lösningar lösningar.
  Här är sista tenta

  Victor Ufnarovski
  Last modified: Januari den 4 2018