Tillämpad matematik - Linjära system VT-1, 2020, FMAF10, 5 högskolepoäng

Välkomna till kursen Tillämpad matematik - Linjära system för D!

Innehåll

 • Kursprogram
 • Litteratur
 • Laborationer
 • Kontrollfrågor
 • Formelblad
 • Tentament

 • Kursprogram

  Här är kursprogram.


  Litteratur


  Laborationer:

  Laborationer Lab-1 och Lab-2 är obligatoriska, Lab-1 i period 17-21 och Lab-2 i period 24-28 Februari. Exakt tid bestäms senare, efter det kan man anmäla sig.
  Använd hemsida http://reg.maths.lth.se/ för att välja tid och registrera till laborationer .
  Kontakta mig om det blir problem med registrering.

  Laborationer: hanledning och filer

  Här är laborationer lab1 och lab2.
  Som hjälp för laborationer kan användas
  Filerna som behövs för lab2 hittar du här: Ladda ner dem till din Matlabkatalog.

  Kontrollfrågor

  Här finns kontrollfrågorna.

  Formelblad

  Här finns formelbladet i postscript och pdf.

  Några lösningar.

  Jacob Gumpert har skrivit några lösningar till problem. Hitta dem här.

  Tentament

  Tentament äger rum 21 mars 2020, 8-13 i MHA:10.
  Här finns två tentaexempel att träna på:
  tent-1. tent-2. Lösningarna till tent-2: losningar
  Här är gamla tentor tent-2009-mars. med lösningar lösningar.
  tenta-2010-mars med lösningar
  tenta-2011-jan och svar
  tenta-2011-mars med lösningar
  tenta-2012-mars med lösningar
  tent-2013-mars. med lösningar lösningar.
  tent-2017-mars. med lösningar lösningar.
  tent-2018-mars

  Här är tent-2019-mars med lösningar lösningar

  Victor Ufnarovski
  Last modified: Januari den 3 2020