MATRISTEORI VT-2010

Obs! Annonser om ändringar i schema och/eller lokaler under kursensgång kommer

direkt här


OBS! OMTENTA Augusti 2010 info!!!

Anmällan till omtentan i Augusti görs genom att skicka e-post
till Ann-Margrett Svensson på studieexpedition

samtidigt kopierat till mig till e-postadressen

matrisvt10@maths.lth.se

Omtentamen Augusti 2010 hemtenta är här

 

Hemtentamen Augusti 2010 omtentaLösningar bör lämnas in


till e-posten

matrisvt10@maths.lth.se

 

helst innan den 3 september
elektronisk som skannat pdf, word, Latex  eller i annat format.

Filens namn bör utformas så att innehålla

efternamnnamnMT2010aug

I filen också skall på första titel sida finnas tydligt namn efternamn, personnummer, linje och år,
och kontakt e-post adress (och gärna  telefon för säkerhetsskul i fal e-post kontakt krånglar till)

 

Allmän information om kursen

Grundkursen i matristeori 6 hp ges under lp 1-2 våren 2010
Projektkursen i matristeori 3 hp kan göras under grundkursens gång
Utökat variant av kursen kan även lässas av doktorander från andra ämne än matematik och ger 7.5 hp i forskarutbildning

Kursansvarig:

Sergei Silvestrov, Matematik LTH, rum MH562B, tel. 046-2228854.

www: http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/ssilvest/

 

E-post: matrisvt10@maths.lth.se

 

Mottagningstider: normalt sett fredagar 12.15-13 eller efter överenskommelse.

Kurskrav:

Grundkursen omfattar material som motsvarar ungefär kapitel 1--14 till

och med 14.3 S. Spanne, Föreläsningar i Matristeori, 1997,

valda tillämpningar av matristeorin presenterade under kursens gång

(motsvarande kompletterande kursmaterial kommer att delas ut under föreläsningar och via e-post eller kurshemsidan),

samt två miniprojekt.

 

Miniprojekten är i större omfattning programmeringsuppgifter som skall göras i Maple eller Matlab

och skall vara inlämnade senast fredagen den 27:e februari respektive fredagen den 3:e april.

 

För doktorander för vilka kursen omfattar 7.5 hp (5 gamla poäng), krävs utöver grundkursen att man på egen hand läst in

tre av kapitlen 14 (=avsnitt 14.4), 16, 17, 18 eller 19. Dessa redovisas vid den muntliga tentamen eller som ett individuellt anpassat projekt.

 

Kurslitteratur


S. Spanne, Föreläsningar i Matristeori, 1997 (KFS).
S. Spanne, Exempel och problemer för öfning i Matristeori. (Övningar i Matristeori), 1996 (KFS).
S. Silvestrov, Kompletterande studiematerial till övningar och föreläsningar i matristeori.
Delas ut på föreläsningarna eller via e-post eller kurshemsidan under kursens gång.

Annan rekommenderad litteratur

A. Holst, V. Ufnarovski, Matrix Theory, kompendium på engelska under utveckling.
Preliminär version kan laddas ner från
http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/ufn/matris/matrix.pdf


F. Gantmacher, Theory of Matrices, Chelsea, New York, 1960.
P. Lancaster, M. Tismenetsky, The Theory of Matrices, Academic press, 1995.
 

 


UTDELAT MATERIAL (på papper, via e-post eller Internetsidan):

Kursprogram och mer info 

kursprogram (preliminär)

 

Miniprojekt

miniprojekt 1

 

Miniprojekt 1 godkända


Lada up din Miniprojekt 1 här 

 

OBS!   filen som ladas upp bör vara .zip fil. med namn utformat exakt så här:


efternamnMiniprojekt1vt2010.zip


Alla filler som ligger i katalogen efter upppakning ska ha namn


 


efternamnMiniprojekt1vt2010.filtyp


tillexempel


SilvestrovMiniprojekt1vt2010.pdf

 

miniprojekt 2              

Miniprojekt 2 godkända 

Lada up din Miniprojekt 2 här 

 


OBS!   filen
som ladas upp bör vara .zip fil. med namn utformat exakt så här:


efternamnMiniprojekt2vt2010.zip


Alla filler som ligger i katalogen efter upppakning ska ha namn


efternamnMiniprojekt2vt2010.filtyp


tillexempel


SilvestrovMiniprojekt2vt2010.pdf

 


Länkar till föreläsningar och annan viktig och intressant hjälpmaterial

Mina föreläsningar OH

Lectures 1,2,3  (Notation, Repetition, LU factorization and Gauss Elimination)

Lecture 4 (Determinants)

Intressant hjälpmaterial

ANVÄND DET !!!

Online Matrix Calculator 

Fantastiskt verktyg för lärande experiment och grundläggande matrisberäkningar direkt på webben.

Mer hjälp


(allman matriskunskap)


(singulära värden)


(minstakvadrat metoden)

Kapitel 2 Determinanter

Wikipedia (Läss det!!!)

http://en.wikipedia.org/wiki/Determinant

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Determinant   (Kortare artikel om determinanter på svenska)

Kolla också

Holst, Ufnarovski, http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/ufn/matris/matrix.pdf

Determinantkapitel där är trevligskriven med dem viktigaste detaljer och exempel.

Sidan skapats och underhålls av Sergei Silvestrov, Matematik, LTH