Algebra 6 hp    Kurskod: GU studenter FMA190, Doktorander FMA190F


Tidsperioden
(Time period): Våren 2011, LP VT1-VT2  (Spring term 2011)

 

Introduktionsmöte (Introduction meeting):  all about the course, the schedule, and other important things …..

den 17 januari, kl 17.15-18.00, sal MH:333 (January 17, 17.15-18.00, MH:333) 


Lärare och kontaktperson (lecturer and contact person)

Sergei Silvestrov, Matematikcentrum, Matematik LTH, rum MH562B, tel. 046-2228854 E-post:  ssilvest@maths.lth.se 
 

OBS! e-post för kurskorrespondans (e-mail for the course correspondense): algebra11@maths.lth.seFörsta föreläsningen (first lecture): måndagen den 24 januari, kl 13.15-15.00, sal MH:333  (January 24, 13.15-15.00, MH:333)

Planering (Schedule and other related info)

Planering (schedule and related info)
 

Övningar ni bör jobba på kapitelvis (Exercises you should work on chapter wise)


Föreläsningar (Lectures)  (Obs!  ibland med viktiga "extras"  för roliga och nyttiga hemstudier)


Lecture 1     Lecture 2     Lecture 3     Lecture 4     Lecture 5     Lecture 6     Lecture 7   


Lecture 8     Lecture 9     Lecture 10     Lecture 11     Lecture 12     Lecture 13     Lecture 14


Tentamen (examination)

Kursbeskrivning (Svenska)
Kursens syfte är att ge en introduktion till de grundläggande begreppen inom abstrakt algebra, med inriktning mot sådant som är av betydelse i tillämpningar bl.a. inom datavetenskap, informationsteori, fysik och kemi. Kursen avser också att ge en djupare förståelse av grundbegreppen inom andra områden av matematik. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga till problemlösning och att tillgodogöra sig matematisk text.

 

Course description (English) The aim of the course is to give an introduction to the basic concepts of abstract algebra, with particular regard to subjects of importance in applications in e.g. computer science, information theory, physics and chemistry. The course also aims to give a deeper understanding of the basic concepts in other areas of mathematics. The course should also develop the student's problem solving ability and her/his ability to understand mathematical text. 

 

Kursplan (Course plan)  Svenska  English

 

Kurslitteratur (course literature)
 

Hungerford: Abstract Algebra, an introduction, 2nd ed. Brooks/Cole 1997. ISBN 0-03-010559-5

 

Undervisningsform: föreläsningar och övningar ca 1 eller 2 gånger i veckan

(Teaching form: lectures and exercise sessions approximately 1 or 2 times per week)

  

Språk: svenska och engelska (Language: Swedish and English) 

 

Intressanta algebra länkar (interesting algebra links)

 

http://www.math.niu.edu/~beachy/aaol/contents.html#index (Abstract algebra online with many definitions and theorems in Algebra on different levels)

http://en.wikipedia.org/wiki/Algebra    (Wikipedia artikel om Algebra på engelska)

http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_theorem_of_algebra  (Nice Wikipedia article about Fundamental Theorem of Algebra on existence of roots for polynomials over complex numbers)

Some usefull links on matrix theory and linear algebra

Online Matrix Calculator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan underhålls av Sergei Silvestrov, Matematik, LTH