Flerdimensionell Analys - FMAB30 

BME2, C2, D2, D2-ki   -  Höst Termin 1, 2018

Kurschef

 Dr. Alexandros Sopasakis

            tel.

046 222-4440

Rum  MH 562B    

Motagningstid:

 Tisdag 10-12 at MH 562B or by appointment

            epost:

sopasak@maths.lth.se

                                   Övningsledare:       Dr. Andrey Ghulchak


Just in Time och Synpukter  
 

Tentative Daily Schedule. Kolla TimeEdit för alla tider och lokaler.
Vecka Måndag
10-12 at MA:7
Tisdag
13-15 at Genetikhus Aula
Onsdag
10-12 at E:A
Övningar/Homework
för denna vecka
36

3/9

Analytisk geometri
1, 2.1-2.3

4/9

Funktioner
3.1-3.3
5/9

Gränsvärden och kontinuitet 
3.4

Kap. 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15
Kap. 3.1, 2, 3, 5, 7abc, 10, 11 (jämför boken sid 40-41), 12abcdgh, 13abc
Kap. 2.10, 11
Kap. 3.4, 7def, 8, 17bcdeg, 22abcd

37

Maple lab

10/9

Partiella derivator, Differentierbarhet
4.1,4.2,4.7 (s. 128-131)

11/9

Kedjeregeln
4.3, 4.7 (s. 131–135)
 
12/9

Gradient och riktningsderivata
4.4
Kap. 4.1, 2ab, 4, 5, 6, 38a, 45a,
Kap. 4.10, 11, 49, 50, 52.
Kap. 3.20bde.
Kap. 4.16, 18, 20, 21, 27, 30, 32, 53

38

 

17/9

Differentialer,
Högre derivator

4.5, 4.6, 4.7 (s. 135-138)
18/9

Review & PDEs
5.1, 5.2
19/9

Lokala undersökningar,
Optimering

5.2, 5.3
4.39ad, 54, 55, 56, 59, 62, 63
4.22, 34
5.1, 5, 6, 7, 8
5.15, 18, 20, 22, 24, 26, 31, 32
39 24/9

Optimering med bivillkor
5.4
25/9

Vektorvarda Funktioner  
6.1-6.4
26/9

Functionaldeterminant
Concept Testing
5.37, 39, 40, 42, 45
6.9, 11,14,23
4.57, 73,
5.
12, 17, 27
40 1/10

Dubbelintegraler
7.1, 7.2
2/10

Variabelbyte
7.3
3/10

Generaliserade integraler,7.4

7.1, 4, 5, 11, 12, 14, 16
7.21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32
5.33, 48, 56, 64
7.
15

41
Anmalla
tentan!
8/10

Riemannsummor,
Trippelintegraler
7.5, 7.6
9/10

Användning av integraler
8.1, 8.2
10/10

Kurvintegraler
9.1
7.42, 44, 45, 50, 53
7.35, 46, 51, 55, 64
8.6, 8, 43
9.2, 3, 5
42
Anmalla
till
tentan!
15/10

Greens formel
9.2
16/10

Potential
9.3
17/10

Potential
9.8, 13, 15, 17, 23
9.29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 45
8.44,
9.9, 36, 37, 38, 46
43
 
22/10
Sammanfattning
Maple Lab x-chans: 3-5pm


 

   
Tentamen
44

October, Onsdag 31, 2018

14:00-19:00
Lokal: MA 9 eller Victoria Stadium


Maple lab Kursen innehåller en obligatorisk datorövning med Maple i läsvecka 2 & 3.

Innan labdagen: innan ni kommer till datorövningen skall ni ha gjort uppgifterna på följande förberedelseblad (för hand).
Om ni inte förbereda dessa kommer ni att bli tillbakaskickade, och blir alltså inte godkända.
Ta med både läroboken och övningsboken till datorövningen.
Det kan också vara bra att läsa igenom följande korta introduktion.

På labdagen: när du kommer till datorsalen -> Fil med själva övningen är har. Spara ner filen, exempelvis på skrivbordet, och dubbelklicka på den; då borde Maple starta upp automatiskt. Följ sedan bara instruktionerna i filen. All information angående Maple du behöver för att utföra övningen finns i filen.

Ladda gärna hem programmet till din egen dator så att du kan använda det under kursens gång. Du hittar det på denna sida.

Note: All materials provided in these web pages is the property of the author (Dr. Alexandros Sopasakis).
As such any reproduction or any other use must by accompanied by an expressed written consent by the author.