Flerdimensionell Analys - FMAB30 

BME2, C2, D2, D2-ki   -  Höst Termin 1, 2017

Kurschef

 Dr. Alexandros Sopasakis

            tel.

046 222-4440

Rum  MH 562B    

Motagningstid:

 Tisdag 10-12 at MH 562B or by appointment

            epost:

sopasak@maths.lth.se

                                   Övningsledare:       Dr. Andrey Chulchak


Just in Time och Synpukter  


Tentative Daily Schedule. Kolla TimeEdit för alla tider och lokaler.
Vecka Måndag
10-12 at MA:7
Tisdag
13-15 at V:A
Onsdag
10-12 at E:A
Övningar/Homework
för denna vecka
35

28/8

Analytisk geometri
1, 2.1-2.3

29/8

Funktioner
3.1-3.3
30/9

Gränsvärden och kontinuitet
3.4

Kap. 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15
Kap. 3.1, 2, 3, 5, 7abc, 10, 11 (jämför boken sid 40-41), 12abcdgh, 13abc
Kap. 2.10, 11
Kap. 3.4, 7def, 8, 17bcdeg, 22abcd

36

Maple lab

4/9

Partiella derivator, Differentierbarhet
4.1,4.2,4.7 (s. 128-131)

5/9

Kedjeregeln
4.3, 4.7 (s. 131–135)
 
6/9

Gradient och riktningsderivata
4.4
Kap. 4.1, 2ab, 4, 5, 6, 38a, 45a,
Kap. 4.10, 11, 49, 50, 52.
Kap. 3.20bde.
Kap. 4.16, 18, 20, 21, 27, 30, 32, 53
37 11/9

Differentialer,
Högre derivator

4.5, 4.6, 4.7 (s. 135-138)
12/9

Review & PDEs
Lokala undersökningar

5.1, 5.2
13/9

Concept Testing,
Optimering

5.3
4.39ad, 54, 55, 56, 59, 62, 63
4.22, 34
5.1, 5, 6, 7, 8
5.15, 18, 20, 22, 24, 26, 31, 32
38 18/9

Optimering med bivillkor
5.4
19/9

Vektorvarda Funktioner  6.1-6.4
20/9

Functionaldeterminant
Concept Testing
5.37, 39, 40, 42, 45
6.9, 11,14,23
4.57, 73,
5.
12, 17, 27
39 25/9

Dubbelintegraler
7.1, 7.2
26/9

Variabelbyte
7.3
27/9

Generaliserade integraler,7.4

7.1, 4, 5, 11, 12, 14, 16
7.21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32
5.33, 48, 56, 64
7.
15

40
Anmalla
tentan!
2/10

Riemannsummor,
Trippelintegraler
7.5, 7.6
3/10

Användning av integraler
8.1, 8.2
4/10

Kurvintegraler
9.1
7.42, 44, 45, 50, 53
7.35, 46, 51, 55, 64
8.6, 8, 43
9.2, 3, 5
41
Anmalla
till
tentan!
9/10

Greens formel
9.2
10/10

Potential
9.3
11/10

Potential
9.8, 13, 15, 17, 23
9.29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 45
8.44,
9.9, 36, 37, 38, 46
42
 
16/10
 

17/10
Sammanfattning

   

Maple lab last change will take place in room E: Panter at 10am on Wednesday the 18th of October! Do not miss it!!! Must email to register at expedition@math.lth.se!!!
Kursen innehåller en obligatorisk datorövning med Maple i läsvecka 2. Kolla återigen TimeEdit for lokaler och tider. 

Innan ni kommer till datorövningen skall ni ha gjort uppgifterna på följande förberedelseblad. Om ni inte tittat på dessa kommer ni att bli tillbakaskickade, och blir alltså inte godkända. Ta med både läroboken och övningsboken till datorövningen.

Här är en fil med själva övningen. Spara ner filen när du kommer till datorsalen, exempelvis på skrivbordet, och dubbelklicka på den; då borde Maple starta upp automatiskt. Följ sedan bara instruktionerna i filen. All information angående Maple du behöver för att utföra övningen finns i filen, men det kan också vara bra att läsa igenom följande korta introduktion.

Ladda gärna hem programmet till din egen dator så att du kan använda det under kursens gång. Du hittar det på denna sida.

Övning localer och tider

Veckorna
35-42

Tiderna/lokaler vairerar! Kolla TimeEdit!
Tisdag  
15-17 at  E:1124            (BME)
Onsdag 10-12 at E:1147&1149 (C2,D2,D2-ki)

Maple Computer Lab
 
36

Torsdag 7/9, 
8-10 & 10-12, D2, D2-ki

15-17,              D2, D2-ki

Fri 8/9, 
8-10, BME2
10-12, C2, C2-ki

Tentamen
43

October, Fridag 25,

14:00-18:00
Lokal: to be announced later

Note: All materials provided in these web pages is the property of the author (Dr. Alexandros Sopasakis).
As such any reproduction or any other use must by accompanied by an expressed written consent by the author.