Projekt med anknytning till Variationskalkyl
Mathematics LTH

Projekt

Är du intresserad av ett projekt med anknytning till variationskalkyl ta kontakt med Niels Christian Overgaard, nco@maths.lth.se, tel 222 85 32, rum MH:551B.