Projekt med anknytning till kontinuerliga system
Matematik LTH vt 2019

Ledmotivet i kontinuerliga system är partiella differentialekvationer. Man får också en kring- och överbyggnad till sådana differentialekvationer, med begrepp, teori och verktyg från andra matematikområden. Partiella differentialekvationer uppträder vid modellering av ett brett spektrum av fenomen inom teknik, fysik, biologi, medicin och ekonomi. Ämnena för projekten avspeglar detta, med inslag av teori, modellering, analys och simuleringar. Ett flertal av projekten behandlar utveckling av metoder eller produkter med industriell eller forskningsmässig potential, och flera är framsprungna från sådana samarbeten.

Projekt

Nedan följer titlar och handledare på föreslagna projekt.

Adresser till handledare sätts före @maths.lth.se. Till exempel tolkas fa som fa@maths.lth.se.

Här kan du hämta mer utförliga projektbeskrivningar.

 1. Bildsegmentering med hjälp av kontinuerliga snitt.

  Handledare: Niels Christian Overgaard, nco.

 2. Trafikflöde.

  Handledare: Stefan Diehl, diehl.

 3. Modellering av sedimentering.

  Handledare: Stefan Diehl, diehl.

 4. Matematisk modellering av bakterietillväxt.

  Handledare: Anders Heyden, heyden.

 5. Finita element-metoden.

  Handledare: Stefan Diehl, diehl.

 6. Wanner-Guijers modell för biofilmstillväxt.

  Handledare: Anders Heyden, heyden.

 7. Modellering av växande bakteriekolonier med hjälp av rörliga randveärdesproblem och variationsolikheter.

  Handledare: Niels Christian Overgaard, nco.

 8. Kan man höra formen på en trumma?

  Handledare: Pelle Pettersson, pelle.

 9. Minimalytor och såpexperiment.

  Handledare: Pelle Pettersson, pelle.

 10. Differentialekvationer på krökta ytor.

  Handledare: Pelle Pettersson, pelle.

 11. Kvantgrafer.

  Handledare: Pelle Pettersson, pelle.