Matematisk modellering

Grundkurs FMAA10 ht 2019

Aktuellt

Kursstart

Kursen startar hösten 2019.

Kursfakta

Mål

Målet med kursen är att uppöva förmågan att formulera, analysera och presentera matematiska modeller av olika fenomen.

Projektrapporter

LaTeX

Mall

Handledningar

Presentationer

Matlab