Matematisk modellering

Grundkurs FMAA10 ht 2018

Aktuellt

Kursstart

Kursen startar hösten 2018.

Projekt

Kursfakta

Mål

Målet med kursen är att uppöva förmågan att formulera, analysera och presentera matematiska modeller av olika fenomen.

Kursplan

Här finns en kursplan.

Kursledare

Föreläsningar

Projekt

Arbetet med projekten sker som grupparbete. Projekten obligatoriska. Arbete och redovisning sker oftast på onsdagar 10-15 i MH 230 och 231.

Projektrapporter

LaTeX

Mall

Handledningar

Presentationer

Matlab