Matematisk modellering

Grundkurs FMAA10 ht 2019

Aktuellt

Projekt

Slutversion av projekt 3 sänds in till handledare och kursledare senast fredagen 20 december.

God jul!

Kursfakta

Mål

Målet med kursen är att uppöva förmågan att formulera, analysera och presentera matematiska modeller av olika fenomen.

Kursprogram

Kursledare

Pelle Pettersson, rum MH 552B, tel 222 85 33.

Genomgångar

Tisdagarna 5/11, 12/11 och 26/11 kl 8-10 i MH 309A.

Genomgång 1.

Genomgång 2.

Alexandros Sopasakis håller inspirationsföredrag om trafikmodellering tisdagen 26 november kl 9-10.

Genomgång 3.

Projekt

Arbetet med projekten sker som grupparbete. Projekten obligatoriska. Arbete och redovisning sker oftast på onsdagar 10-15 i MH 230 och 231.

Här är gruppindelningen och handledarna.

Projekt 1 delades ut tisdagen 5/11. Sista inlämningsdag är onsdagen 13 november 2019.

Projekt 2 delades ut tisdagen den 12/11. Sista inlämningsdag är torsdagen den 21 november 2019.

Projekt 3 delades ut tisdagen den 26/11 Sista inlämningsdag är fredagen den 13 december 2019.

Projektrapporter

LaTeX

Mall

Handledningar

Presentationer

Matlab