Matematisk modellering

Grundkurs FMAA10 ht 2017

Aktuellt

Genomgång

Nästa föreläsning tisdagen 21 november i MH 309A.

Projekt 3 delas ut.

Projekt

Första versionen av projekt 2 sänds in till handledare, kursledare och vängrupp senast torsdagen 16 november.

Muntlig redovisning av projekt 2 onsdagen 22 november kl 10-12 i MH 332B för grupp 1-5 och kl 13-15 i MH 332B för grupp 6-9. Obligatoriskt närvaro på repektive pass!

Vita tavlor, dator och projektor finns tillgängliga.

Kursfakta

Mål

Målet med kursen är att uppöva förmågan att formulera, analysera och presentera matematiska modeller av olika fenomen.

Kursplan

Här finns en kursplan.

Kursledare

Pelle Pettersson, rum MH 552B, tel 222 85 33.

Föreläsningar

Tisdagarna 31/10, 7/11 och 21/11 kl 8-10 i MH 309A.

Genomgång 1.

Alexandros Sopasakis håller inspirationsföredrag om trafikmodellering tisdagen 7 november kl 9-10.

Genomgång 2.

Projekt

Arbetet med projekten sker som grupparbete. Projekten obligatoriska. Arbete och redovisning sker oftast på onsdagar 10-15 i MH 230 och 231.

Här är gruppindelningen och handledarna.

Projekt 1 delades ut tisdagen 31/10. Sista inlämningsdag är onsdagen 8 november 2017.

Projekt 2 delades ut tisdagen den 7/11. Sista inlämningsdag är torsdagen den 16 november 2017.

Tredje projektet kommer att delas ut tisdagen 21 november.

Projektrapporter

LaTeX

Mall

Handledningar

Presentationer

Matlab