Matematisk modellering

Grundkurs FMAA10 ht 2018

Aktuellt

Genomgång

Nästa föreläsning tisdagen 21 november i MH 309A.

Projekt 3 delas ut.

Projekt

Första versionen av projekt 1 sänds in till handledare och kursledare senast onsdagen 14 november.

Första versionen av projekt 2 sänds in till handledare, kursledare och vängrupp senast torsdagen 22 november.

Muntlig redovisning av projekt 2 onsdagen 28 november kl 10-12 i MH 332B för grupp 1-6 och kl 13-15 i MH 332B för grupp 6-10. Obligatoriskt närvaro på repektive pass!

Vita tavlor, dator och projektor finns tillgängliga.

Granskningsrapport ska sändas in till handledare, kursledare och vängrupp senast tidagen 4 december.

Slutversion av rapporten till projekt 2 sänds in till handledare och kursledare senast fredagen 7 december.

Kursfakta

Mål

Målet med kursen är att uppöva förmågan att formulera, analysera och presentera matematiska modeller av olika fenomen.

Kursplan

Här finns en kursplan.

Kursledare

Pelle Pettersson, rum MH 552B, tel 222 85 33.

Föreläsningar

Tisdagarna 6/11, 13/11 och 27/11 kl 8-10 i MH 309A.

Genomgång 1.

Alexandros Sopasakis håller inspirationsföredrag om trafikmodellering tisdagen 13 november kl 9-10.

Genomgång 2.

Projekt

Arbetet med projekten sker som grupparbete. Projekten obligatoriska. Arbete och redovisning sker oftast på onsdagar 10-15 i MH 230 och 231.

Här är gruppindelningen och handledarna.

Projekt 1 delades ut tisdagen 6/11. Sista inlämningsdag är onsdagen 14 november 2018.

Projekt 2 delades ut tisdagen den 13/11. Sista inlämningsdag är torsdagen den 22 november 2018.

Projektrapporter

LaTeX

Mall

Handledningar

Presentationer

Matlab