Linjär algebra för C, E och N

Grundkurs vt 2020

Aktuellt

Material

Kursprogram

Här finns en program för föreläsningar och övningar.

Presentationer

F 1. Vektorer.

F 2. Vektorer.

F 4. Linjära ekvationssytem.

F 5. Matriser.

F 7. Linjärt oberoende.

F 8. Rang och linjära rum.

F 9. Determinanter.

F 10. Determinanter.

Länkar

Webforum

Matteinstitutionen har ett webforum för frågor rörande alla mattekurser.

Matlab

Matlab är ett kraftfullt program för matrisberäkningar och lösningar av linjära system. Det används inte i denna kursen men väl i andra och det kan vara bra att bekanta sej lite med det. Programmet är fritt för studenter på LTH och man hämtar det här.

Här finns en manual för matlab.

Kursfakta

Kursledare:
Pelle Pettersson.
Tid:
Lp 3 under vt 2020
Litteratur:
J. Månsson och P. Nordbeck, Linjär algebra, Studentlitteratur 2019 + Övningar i linjär algebra, Studentlitteratur 2019.
Kurskod:
FMAB20
Poäng:
6.