Linjär algebra för B 1, K 1 och W 1, Vt 1 2020


Preliminärt program för föreläsningar och övningar.

Preliminärt program för Matlab-delen.

Den 30/1 blir det "vanlig" föreläsning på morgonen, och Matlab-föreläsning på eftermiddagen.

Kursens schema i TimeEdit.


Gruppindelning för datorövningarna:

Om ni inte är med (och skall redovisa uppgifter) så skicka ett email där ni anger vilken grupp ni tillhör i parallellt ämne ifall ni läser första året, eller vilka grupper som skulle passa ert schema ifall ni läst kursen tidigare och skall omredovisa. Ange i det senare fallet då också vilka uppgifter ni har kvar. Om ni är med på någon lista och av någon anledning inte skall läsa Matlab-delen så hör också gärna av er.

B och K

W

Observera att jag fått flytta över några W-studenter till annan grupp. Det skall vara på samma tider, men notera detta så att ni går till rätt datorsal.Föreläsningar:

20/1. (Ej förminskad.)

22/1. (Ej förminskad.)

23/1. (Ej förminskad.)

29/1. (Ej förminskad.)

30/1. (Ej förminskad.)

3/2 . (Ej förminskad.)

5/2. (Ej förminskad.)

6/2. (Ej förminskad.)

12/2. (Ej förminskad.) På tal om determinantberäkningar: Spela Asteroids.

13/2. (Ej förminskad.)

17/2. (Ej förminskad.)

19/2. (Ej förminskad.)

24/2. (Ej förminskad.)


Seminarier:

27/1. (Ej förminskad.)

3/2. (Ej förminskad.)

10/2. (Ej förminskad.) Här är kemiexemplen som vi tittade på i samband med rang.

13/2. (Ej förminskad.)


Matlab-föreläsningar:

Här är det första bladet med redovisningsuppgifter, här är det andra och här är det tredje. Ni loggar in på reg.maths.lth.se för att kolla era resultat.

31/1: Här är en PDF-fil om ni vill bara vill läsa, eller skriva in kommandona själv i Matlab. Alternativt så har ni Matlab-filen här som ni kan spara ner och ladda in, och sedan stega igenom. Markera isåfall aktuell rad (rader) i editorn, och kör den genom att trycka F9 om du har en PC, eller Shift-F7 (tror jag) om du har en Mac. (Notera att det inte är någon mening att köra filen i sin helhet.)

7/2: PDF-fil med kommandon, Matlab-fil med kommandon. Här är föreläsningsdelen om minsta kvadratmetoden. (Ej förminskad.)

14/2: PDF-fil med kommandon, Matlab-fil med kommandon.