Linjär algebra för B 1, K 1 och W 1, Vt 1 2019


Vill bara upplysa om att det är frågetimmar på fredag, 13-15 i MH:333.


Uppsamlingsheatet blir på torsdag (14/3) 10-12 i MH:230, MH:231. (Alla tidigare tider är det flera som inte kan, denna tid bara en som jag kommer att kontakta.) Jag tror inte ni kommer åt era filer i de bokade salarna, så ta med dessa på ett minne, eller maila dem till er själva, om ni inte har bärbar med er såklart.


Imorgon (onsdag) kommer jag att räkna igenom denna tentan. (Då förklarar jag också varför jag valt en tenta i det "gamla" formatet.) Här är lösningar. (Ej förminskade.)


Preliminärt program för föreläsningar och övningar.

Preliminärt program för Matlab-delen.

Kursens schema i TimeEdit.


Gruppindelning för datorövningarna:

Om ni inte är med (och skall redovisa uppgifter) så skicka ett email där ni anger vilken grupp ni tillhör i parallellt ämne ifall ni läser första året, eller vilka grupper som skulle passa ert schema ifall ni läst kursen tidigare och skall omredovisa. Ange i det senare fallet då också vilka uppgifter ni har kvar. Om ni är med på någon lista och av någon anledning inte skall läsa Matlab-delen så hör också gärna av er.

B och K

W

Observera att jag fått flytta över några W-studenter till grupp W:07-08 från de andra grupperna.


Här har ni instuderingsfrågorna.


Här är kurshemsidan från förra läsperioden, då vi använde ett provtryck av min och Jonas kommande bok.


Föreläsningar:

21/1. (Ej förminskad.)

23/1. (Ej förminskad.)

24/1. (Ej förminskad.)

28/1. (Ej förminskad.)

30/1. (Ej förminskad.)

31/1. (Ej förminskad.)

4/2. (Ej förminskad.)

7/2. (Ej förminskad.)

11/2. (Ej förminskad.)

14/2. (Ej förminskad.) Rangrepetition.

18/2. (Ej förminskad.)

20/2. (Ej förminskad.) Datumet på första sidan är fel. Skall vara den 31/1. På tal om determinantberäkningar: Spela Asteroids.

25/2. (Ej förminskad.)

28/2. (Ej förminskad.)


Seminarier:

6/2. (Ej förminskad.)

13/2. (Ej förminskad.) Rangrepetition. Här är även kemiexemplen som vi tittade på i samband med rang.

21/2. (Ej förminskad.)

27/2. (Ej förminskad.) Alternativ beräkning av 4*4-determinant.

4/3. (Ej förminskad.)


Matlab-föreläsningar:

Här är det första bladet med redovisningsuppgifter, här är det andra och här är det tredje. --> Ni loggar in på reg.maths.lth.se för att kolla era resultat.

31/1: Här är en PDF-fil om ni vill bara vill läsa, eller skriva in kommandona själv i Matlab. Alternativt så har ni Matlab-filen här som ni kan spara ner och ladda in, och sedan stega igenom. Markera isåfall aktuell rad (rader) i editorn, och kör den genom att trycka F9 om du har en PC, eller Shift-F7 (tror jag) om du har en Mac. (Notera att det inte är någon mening att köra filen i sin helhet.)

8/2: PDF-fil med kommandon, Matlab-fil med kommandon. Här är föreläsningsdelen om minsta kvadratmetoden. (Ej förminskad.)

15/2: PDF-fil med kommandon, Matlab-fil med kommandon.

22/2: PDF-fil med kommandon, Matlab-fil med kommandon. Filerna använder en fil "studenter.jpg" som innehåller en bild på er. Jag vill inte (får inte?) lägga ut den på nätet till allmän beskådan, man lägg i er Matlab-katalog en godtycklig (jpg-färg)bild; det fungerar lika bra.