Linjär algebra för B 1, K 1 och W 1, Vt 1 2018


Angående omredovisningar: Nu har jag bokat MH:230 till måndag den 16/4 15-17. Skriv ett email till mig med hur många uppgifter ni tänkt redovisa. Ni måste som vanligt kunna svara på alla frågor om vad ni gjort i era lösningar; se programmet nedan för mer information. Ni kommer nog inte åt era filer, så om ni inte har egen dator ta med lösningarna på t.ex. ett USB, eller skicka dem via mail till er själva.


Tyvärr fanns det inte så mycket lediga lokaler, men jag lyckades iallafall boka MH:228 klockan 13-15 på fredag. Jag tittar in då och då och svarar på frågor. (Den "vanliga" frågetimmen är också samtidigt i MH:309A.)


På måndag kommer jag att räkna igenom denna tentan. Här är lösningar. (Ej förminskade.)

Preliminärt program för föreläsningar och övningar.

Preliminärt program för Matlab-delen.

Kursens schema i TimeEdit.


Nu har jag samkört den gamla gruppindelningen med registreringslistorna, och kommit fram till den nya indelningen nedan. Om ni inte är med (och skall redovisa uppgifter) så skicka ett email där ni anger vilken grupp ni tillhör i parallellt ämne ifall ni läser första året, eller vilka grupper som skulle passa ert schema ifall ni läst kursen tidigare och skall omredovisa. Ange i det senare fallet då också vilka uppgifter ni har kvar. Om ni är med på någon lista och av någon anledning inte skall läsa Matlab-delen så hör också av er.

B och K

W

(Jag har tagit 3 studenter från W:04 och satt i grupp W:08.)


Här har ni instuderingsfrågorna.


Föreläsningar:

15/1. (Ej förminskad.)

17/1. (Ej förminskad.)

18/1. (Ej förminskad.)

22/1. (Ej förminskad.)

24/1. (Ej förminskad.)

25/1. (Ej förminskad.)

29/1. (Ej förminskad.)

1/2. (Ej förminskad.)

5/2. (Ej förminskad.)

8/2. (Ej förminskad.) Rangrepetition.

12/2. (Ej förminskad.)

19/2. (Ej förminskad.) Datumet på första sidan är fel. Skall vara den 25/1.

21/2. (Ej förminskad.)

26/2. (Ej förminskad.)


Seminarier:

31/1. (Ej förminskad.)

7/2. (Ej förminskad.) Rangrepetition. Här är även kemiexemplen som vi tittade på i samband med rang.

14/2. (Ej förminskad.)

23/2. (Ej förminskad.) Alternativ beräkning av 4*4-determinant.

28/2. (Ej förminskad.)


Matlab-föreläsningar:

Här är det första bladet med redovisningsuppgifter, här är det andra och här är det tredje. Ni loggar in på reg.maths.lth.se för att kolla era resultat.

26/1: Här är en PDF-fil om ni vill bara vill läsa, eller skriva in kommandona själv i Matlab. Alternativt så har ni Matlab-filen här som ni kan spara ner och ladda in, och sedan stega igenom. Markera isåfall aktuell rad (rader) i editorn, och kör den genom att trycka F9 om du har en PC, eller Shift-F7 (tror jag) om du har en Mac. (Notera att det inte är någon mening att köra filen i sin helhet.)

2/2: PDF-fil med kommandon, Matlab-fil med kommandon. Här är föreläsningsdelen om minsta kvadratmetoden. (Ej förminskad.)

9/2: PDF-fil med kommandon, Matlab-fil med kommandon.

16/2: PDF-fil med kommandon, Matlab-fil med kommandon. Filerna använder en fil "studenter.jpg" som innehåller en bild på er. Jag vill inte (får inte?) lägga ut den på nätet till allmän beskådan, man lägg i er Matlab-katalog en godtycklig (jpg-färg)bild; det fungerar lika bra.