Linjär algebra, FMAB20, för M 1 och MD 1, Ht 2 2018


Preliminärt program för föreläsningar och övningar fram till och med läsvecka 4.

Här är bokens innehållsförteckning ifall ni vill jämföra avsnitten på programmet med annan litteratur.


På måndag diskuterar vi dessa uppgifter.


Övningar till kapitel 1 till 6. (Fylls successivt på med fler kapitel.) Här är de fel vi hittills upptäck i svaren (dock rättade efterhand).


Föreläsningar:

5/11. (Ej förminskad.) Här är ett blad med det som refereras till i anteckningarna.

7/11. (Ej förminskad.) Här är ett blad med det som refereras till i anteckningarna.

8/11. (Ej förminskad.) Här är ett blad med det som refereras till i anteckningarna.

14/11. (Ej förminskad.) Här är ett blad med det som refereras till i anteckningarna.

15/11. (Ej förminskad.) Här är ett blad med det som refereras till i anteckningarna.

19/11. (Ej förminskad.)

21/11. (Ej förminskad.)


Seminarier:

12/11: Vi diskuterar dessa uppgifter. Lösningar. (Ej förminskad.)

19/11: Vi diskuterar dessa uppgifter.