Linjär algebra för Pi, F, C & W - HT2015


All material som delas ut på föreläsningarna, t.ex. anteckningar och instudringsfrågor, kommer att
finnas på denna sida. Uppdatering sker kontinuerligt under kursens gång.

Kurschef: Niels Chr Overgaard (NCO). Rum MH:551B, epost: nco@maths.lth.se
Övningsledare: NCO, Jörg Schmeling, Johan Fredriksson, Viktor Larsson och Carl Olsson

Program för föreläsningar och övningar.

Mottagningstid: Fredagar kl. 10-11 hos NCO i rum MH:551B (med undantag av läsvecka 2 och 3 då
tiden är torsdag 15-16) eller efter överenskommelse. Här ges möjlighet till att ställa frågor och få hjälp
av föreläsaren.

Tentamen: Må 26/10, kl 8-13 i MA:10 (Matteannexet)
Inga hjälpmedel tillåtna (d.v.s. man får t.ex. inte ha med sig boken, formelsamlingar och anteckningar
eller använda miniräknare.) Allmän information (för 2014!) om tentamina i matematik finner ni här.
Vissa detaljer kommer att ändras under hösten 2015 i och med att skrivningarna bliver anonyma.

Instuderingsfrågor i Linjär Algebra. Kontrollfrågor som hjälper till att läsa in kursen.


Forum: Matematik LTH har en frågelåda Forum. Har du en matematik-fråga, så kan du logga in på Forum
med din Lucat-identitet och skriva din fråga på sidan (Forum använder LaTeX. Instruktioner finns under
rubriken "om forum" som syns i boxen överst till höger på sidan.) Frågorna besvares skriftligt av lektorer
vi matematikinstitutionen. Frågor och svar poängsättas av använderna. På så sätt kan man se hur många
som har haft nytta av just din fråga och det tillhörande svaret.
Föreläsningar: Anteckningar kommer i regeln att läggas upp dagen innan föreläsningen (Förra årets
anteckningar finns på kurshemsidan för 2014.)

31 augusti 2015: Föreläsning 1 och Presentation.

1 september 2015: Föreläsning 2.

7 september 2015: Föreläsning 3.

8 september 2015: Föreläsning 4 (Seminarieövning).

9 september 2015: Föreläsning 5.

14 september 2015: Föreläsning 6. Spana gärna in den nya interaktiva läroboken i Linjär algebra skrivit av bl.a. en kollega till mig.

15 september 2015: Föreläsning 7 (seminarieövning).

16 september 2015: Föreläsning 8. (Gamla anteckningar som fungerar bra!)

21 september 2015: Föreläsning 9.

22 september 2015: Föreläsning 10. och inspirationsexempel: Enkelt minsta kvadratproblem.

23 september 2015: Föreläsning 11. (Man kan träna på begreppen kolonnrum, rang och nollrum, nolldimension genom att lösa uppgift 3 på senaste tentamensskrivningen: 2015-08-27. )

28 september 2015: Föreläsning 12.

29 september 2015: Föreläsning 12b. (Korrigerade anteckningar)

30 september 2015: Föreläsning 14.

5 oktober 2015: Föreläsning 15. (OBS: Övningen för W den 6 oktober förstärks under halva tiden med extrainsatt lärare, Anders Holst.)

6 oktober 2015: Föreläsning 16. (Glöm inte att ni kan ställa frågor om linjär algebra på Forum. Testa gärna! Gå även in på Forum och läs svaren på andras frågor.)

7 oktober 2015: Föreläsning 17.

9 oktober 2015: Mottagningstiden idag är senarelagt med 45 minuter till 11:00 - 12:00.

12 oktober 2015: Blev inställt. (OBS: 1. En lista med instuderingsfrågor finns nu överst på hemsidan. 2. Övningen för W den 13 oktober förstärks återigen med extrainsatt lärare, Anders Holst.)

19 oktober 2015: Föreläsning 18. (Extentor: Ni räknar 2014-03-10 på övningen. Vi räknar 2013-10-21 på sista föreläsningen. Titta gärna på skrivningen innan dess.

22 oktober 2015: Föreläsning 19 (kl. 8-10 i MA:7. Ersätter föreläsningen 12 oktober) Genomgång av extenta 2013-10-21 och repetition.