Linjär algebra för Pi & F - HT2014


All material som delas ut på föreläsningarna, t.ex. anteckningar och instudringsfrågor, kommer att finnas på denna sida.
Uppdatering sker kontinuerligt under kursens gång.

Kurschef: Niels Chr Overgaard (NCO). Rum MH:551B, epost: nco@maths.lth.se
Övningsledare: NCO, Aleksis Pirinen och Victor Hansson.

Program för föreläsningar och övningar.

Mottagningstid: Tisdagar kl. 13-14 hos NCO i rum MH:551B. Möjlighet till att ställa frågor och få hjälp av föreläsaren.

Gruppindelning för F. Inddelningen 1-6 och 7-12 är relevant för övningarna och 1-4, 5-8 och 9-12 för SI-övningarna (som startar läsvecka 2.)

Tentamen: Må 27/10, kl 8-13 i MA:09 (Matteannexet) sektion A-F.
Allmän information om tentamina i matematik finner ni här.

Frågetimmar inför tentamen ges enligt schema.

Instuderingsfrågor i Linjär Algebra. Kontrollfrågor som hjälper till att läsa in kursen.

Extentor: Här är två gamla tentamensskrivningar i linjär algebra: 2003-01-08 och 2007-10-19.
Lösningar: 2003-01-08 och 2007-10-19. Snegla inte på lösningarna innan du har försökt lösa tentaproblemen själv!
OBS! På seminariet onsdag 15 oktober kommer jag att räkna uppgifter från tentan 2003-01-08. På sista övningen räknar vi 2007-10-19.


Nytt (2014-09-30): Matematik LTH har en frågelåda Forum. Har du en matematik-fråga, så kan du logga in på Forum med din Lucat-identitet och skriva din fråga på sidan (Forum använder LaTeX. Instruktioner finns under rubriken "om forum" som syns i boxen överst till höger på sidan.) Frågorna besvares skriftligt av lektorer vi matematikinstitutionen. Frågor och svar poängsättas av använderna. På så sätt kan man se hur många som har haft nytta av just din fråga och det tillhörande svaret.
Föreläsningar: (Förra årets anteckningar finns på kurshemsidan för 2013.)

1 september 2014: Föreläsning 1.

2 september 2014: Föreläsning 2.

8 september 2014: Föreläsning 3.

11 september 2014: Föreläsning 4.

15 september 2014: Föreläsning 5.

18 september 2014: Föreläsning 6.

22 september 2014: Föreläsning 7.

25 september 2014: Föreläsning 8.

29 september 2014: Föreläsning 9.

2 oktober 2014: Föreläsning 10. (Jag lägger upp förra årets anteckningar som min vikarie Anders Källén kommer att följa i stora drag.)

6 oktober 2014: Föreläsning 11.

9 oktober 2014: Föreläsning 12a.

13 oktober 2014: Föreläsning 12b.


Seminarier:

9 september 2014: Seminarium 1.

16 september 2014: Seminarium 2.

23 september 2014: Seminarium 3.

30 september 2014: Seminarium 4.

7 oktober 2014: Seminarium 5.

15 oktober 2014: Seminarium 6. (Lycka till på tentan!)