Funktionsteori VT 2019

Välkommen till vårens kurs!

Nyheter

  • 1/4 Tentorna är nu färdigrättade och resultat bör komma in i Ladok väldigt snart. Skrivningsvisning sker på fredag, 5/4, klockan 12:05 i MH:333. Jag kan lägga upp lite statistik på hur det gick vid tillfälle.
  • 18/3 Om du av någon anledning inte blev klar med de obligatoriska momenten kan du läsa i pdf-filen som länkas längst ned på denna sida för instruktioner för hur du går vidare om du vill skriva omtentan i april.
  • 18/3 Hoppas det gick bra idag! Nu finns tentan med lösningsförslag utlagda. Vi rättar så snabbt vi kan. Tid för visning anslås här och på denna sida då vi vet mer.
  • 14/3 Tips: Gå in på reg.maths.lth.se och quiz.maths.lth.se och dubbelkolla att du är godkänd på inlämningsuppgiften och quizzarna! Sista dagen att bli godkänd, om man vill skriva tentan den 18/3 är i morgon, 15/3. (Detta gäller endast dig som gör de obligatoriska momenten nu. Om du sedan tidigare är godkänd på momenten i ladok så är du förstås fortfarande det.)
  • 12/3 Frågestunden på fredag är flyttad till 13-15. Sal blir MH:333.
  • 12/2 Från den lilla kursutvärderingen går att läsa att det mesta är frid och fröjd. Vi gör en ändring, dock. Från och med denna vecka är quizzarna öppna onsdag till söndag.
  • 12/2 Jag och Tomas skriver material för kursen Introduktion till analys som går i höst. De tre första kapitlen kan vara intressanta för er (det andra handlar om talföljder och det tredje om serier). Texten är inte ordentligt korrekturläst, så små fel kan förekomma. Meddela gärna sådana till mig.
  • 8/1 Kurshemsidan är uppe.

Kursplan och kursprogram

Kursen i funktionsteori har en kursplan och ett kursprogram. Följande är saxat ur kursplanen:

Syfte: Att ge matematiska begrepp och metoder från reell och komplex analys som är viktiga för vidare studier inom till exempel matematik, ekonomi, fysik, fältteori, matematisk statistik, reglerteknik och signalteori samt för framtida yrkesverksamhet. Syftet är vidare att få studenten att utveckla sin förmåga att lösa problem, att tillgodogöra sig matematisk text och att kommunicera matematik.

Schema

Se TimeEdit.

Obligatoriska moment

Utöver själva tentamen så har kursen flera obligatoriska moment.

Moment Innehåll När?
Datorlaboration 1 Före inlämningsuppgiften (redovisas ej)
Datorlaboration 2 Före inlämningsuppgiften (redovisas ej)
Quiz 1 Kapitel 1, 2 Ons-fre, läsvecka 2
Quiz 2 Kapitel 3 Ons-fre, läsvecka 3
Quiz 3 Kapitel 4, 5 Ons-sön, läsvecka 4
Quiz 4 Kapitel 6 Ons-sön, läsvecka 5
Inlämningsuppgift Kapitel 7 Onsdagen 27/2 kl 15.00 (läsvecka 6)
Quiz 5 Kapitel 8, 10 Ons-sön, läsvecka 7

Inlämningsuppgiften och quizzarna skall vara godkända senast 15/3 för att du ska få tenta den 18/3. Observera att du inte kan räkna med att få din uppgift rättad samma dag som du lämnar in.

Datorlaborationer

I kursen ingår två obligatoriska datorövningar. Dessa kan göras när som helst, men man bör göra dem innan inlämningsuppgiften. Vi kommer inte särskilt att examinera datorövningarna denna termin. Datorövningarna görs delvis direkt i en webbläsare, delvis med programmen Maple och Matlab. Dessa program finns installerade i alla (eller möjligen nästan alla) datorsalar på LTH. Som student vid LTH har man dessutom möjligheten att installera programmen på sin egen dator. Se information på datordriftgruppens hemsida. Utnyttja denna möjlighet! Vi rekommenderar att ni gör datorövningarna i grupper om 2-3. Det är inte så dumt om flera grupper sitter tillsammans, så är det mindre risk att ni kör fast. Om ni har problem med något särskilt, fråga på övningarna eller på Matematikcentrums webbforum.

Filer till datorlaboration 1

Labhandledning analytiskfil.txt

Filer till datorlaboration 2

Labhandledning visaserie.m visadelsummor.m visafunk.m fourierkoeff.m.

Inlämningsuppgift

I kursen ingår också en obligatorisk inlämningsuppgift. Vi rekommenderar att ni gör den två och två. Lämna i så fall in gemensamma lösningar. Märk försättsbladen med båda era namn. Se tabell ovan för tid för inlämning. Inlämning sker i ett skåp med låsta fack som finns i den långa korridoren på våning 3 i matematikhuset. Lämna i första hand in era lösningar i det fack som hör till övningsledaren i er grupp. (Vi kommer sedan att fördela uppgifterna mellan oss så att vi får lika många att rätta.) Vi försöker att rätta uppgifterna inom en vecka. Om du inte är godkänd har du möjlighet att komplettera. Gör i så fall det så snart som möjligt! När du kompletterar, lämna in hela lösningen igen! Om det bara är en småsak går det bra att föra in ändringarna direkt i era lösningar. Om det är större ändringar, så är det bättre att häfta fast ett nytt blad i slutet av bunten.

Inlämningsuppgiften försättsblad för inlämning.

Tentamen

Måndagen den 18 mars, 8 till 13 i Victoriastadion. För att få tentera kursen vid ordinarie tentamenstillfälle, måste inlämningsuppgiften och quizzarna vara godkända enligt datumen ovan. På tentamen delas ett litet formelblad ut.

Extentor

Här kan du hitta extentor. Observera att kursen inte definieras av extentorna, men att uppgifterna som förekommer på dem är bra att öva på.