Funktionsteori VT 2018

Välkommen till vårens kurs!

Nyheter

  • 29/3 Mer statistik efterfrågades. På E var det 30% U, 42% 3, 23% 4 och 5% 5. På I var det 18% U, 37% 3, 41% 4 och 4% 5. På D var det bara tre skrivande, två stycken fick betyg 3 och en fick 5. Toppresultatet var 5.1 (det var ingen som spikade sista uppgiften).
  • 21/3 Vi har rättat färdigt, och resultatet hann precis rapporteras i ladok innan det stängdes ner. Det innebär att några hann se det, andra inte. Vi kommer därför att anslå listor på bottenvåningen i Matematikhuset precis som planerat. Bland förstagångsskrivarna var det 77 procent godkända. Bra jobbat! Skrivningsvisning sker nästa onsdag (28/3) i MH:309A, 12:30 till 13:00. Glöm inte att fylla i CEQ-utvärderingen!
  • 16/3 Om du har någon inlämning kvar kan du se här hur och när du kan komplettera.
  • 12/3 Dagens skrivning med lösningsförslag finns här. Vi kommer att rätta så snabbt vi kan. Endast de som tidigare begärt (och fått ja till) snabbrättning kan få det.
  • 8/3 Imorgon, fredag, är det frågestund klockan 13-15 i MH:309A.
  • 5/3 Tentamen sker icke-anonymt. Vi rättar så fort vi kan, och planerar att ha rättat klart senast 5/4. Resultaten anslås på anslagstavlorna på bottenplan i matematikhuset. Notis kommer här då det är färdigrättat.
  • 5/3 Ytterligare en lokal hade försvunnit i TimeEdit. Övningen för D/E 10-12 imorgon är i sal E:3315.
  • 18/1 Lokal hade försvunnit från TimeEdit för D/E-övningen idag och nästa torsdag. Det är nu åtgärdat i TimeEdit, och det är E:3308 som gäller.
  • 5/1 Kurshemsidan är uppe.

Kursplan och kursprogram

Kursen i funktionsteori har en kursplan och ett kursprogram. Följande är saxat ur kursplanen:

Syfte: Att ge matematiska begrepp och metoder från reell och komplex analys som är viktiga för vidare studier inom till exempel matematik, ekonomi, fysik, fältteori, matematisk statistik, reglerteknik och signalteori samt för framtida yrkesverksamhet. Syftet är vidare att få studenten att utveckla sin förmåga att lösa problem, att tillgodogöra sig matematisk text och att kommunicera matematik.

Schema

Se TimeEdit.

Obligatoriska moment

Förutom själva tentamen så har kursen två obligatoriska datorlaborationer och två obligatoriska inlämningsuppgifter.

Moment Skall göras Lämnas in senast
Datorlaboration 1 Före inlämningsuppgift 1.
Inlämningsuppgift 1 5/2 kl 15.00
Datorlaboration 2 Före inlämningsuppgift 2.
Inlämningsuppgift 2 21/2 kl 15.00

Båda inlämningsuppgifterna skall vara godkända senast 7/3 för att du ska få tenta den 12/3. Observera att du inte kan räkna med att få din uppgift rättad samma dag som du lämnar in.

Datorlaborationer

I kursen ingår två obligatoriska datorövningar. Dessa kan göras när som helst, men man måste göra datorövning 1 innan inlämningsuppgift 1 och datorövning 2 innan inlämningsuppgift 2. Vi kommer inte särskilt att examinera datorövningarna denna termin, som ett experiment. Datorövningarna görs delvis direkt i en webbläsare, delvis med programmen Maple och Matlab. Dessa program finns installerade i alla (eller möjligen nästan alla) datorsalar på LTH. Som student vid LTH har man dessutom möjligheten att installera programmen på sin egen dator. Se information på datordriftgruppens hemsida. Utnyttja denna möjlighet! Vi rekommenderar att ni gör datorövningarna i grupper om 2-3. Det är inte så dumt om flera grupper sitter tillsammans, så är det mindre risk att ni kör fast. Om ni har problem med något särskilt, fråga på övningarna eller på Matematikcentrums webbforum.

Filer till datorlaboration 1

Labhandledning analytiskfil.txt

Filer till datorlaboration 2

Labhandledning visaserie.m visadelsummor.m visafunk.m fourierkoeff.m.

Inlämningsuppgifter

I kursen ingår också två obligatoriska inlämningsuppgifter. Vi rekommenderar att ni gör inlämningsuppgifterna två och två. Lämna i så fall in gemensamma lösningar. Märk försättsbladen med båda era namn. Se tabell ovan för tid för inlämning. Inlämning sker i ett skåp med låsta fack som finns i den långa korridoren på våning 3 i matematikhuset. Lämna i första hand in era lösningar i det fack som hör till övningsledaren i er grupp. (Vi kommer sedan att fördela uppgifterna mellan oss så att vi får lika många att rätta. Lämna in den andra inlämningsuppgiften till samma person som rättade din första.) Vi försöker att rätta uppgifterna inom en vecka. Om du inte är godkänd har du möjlighet att komplettera. Gör i så fall det så snart som möjligt! När du kompletterar, lämna in hela lösningen igen! Om det bara är en småsak går det bra att föra in ändringarna direkt i era lösningar. Om det är större ändringar, så är det bättre att häfta fast ett nytt blad i slutet av bunten.

Filer till inlämningsuppgifterna

Inlämningsuppgifterna försättsblad för inlämning 1 försättsblad för inlämning 2.

Tentamen

Måndagen den 12 mars, 8 till 13 i Matteannexet. För att få tentera kursen vid ordinarie tentamenstillfälle, måste båda inlämningsuppgifterna vara godkända enligt datumen ovan. På tentamen delas ett litet formelblad ut.

Extentor

Här kan du hitta extentor. Observera att kursen inte definieras av extentorna, men att uppgifterna som förekommer på dem är bra att öva på.