Flervariabelanalys för I VT 2012

Nyheter

Förändringar under kursens gång kommer att meddelas på i.oblandat.se (som stödjer RSS). Där kommer även någon slags kursdagbok att föras. Alla viktiga dokument kommer dock att kunna nås via den här sidan.

Kursplan och kursprogram

Kursen analys i flera variabler har en kursplan och ett kursprogram.

Obligatoriska moment

Det förekommer två obligatoriska laborationer i Maple. Här kan du ladda ner en introduktion till Maple, samt laboration 1 och laboration 2. Om du missat någon av laborationerna kan du se här när du har chansen på nytt.

Instuderingsfrågor

Dessa instuderingsfrågor är ett bra hjälpmedel för att få en känsla av vad som ingår i kursen. De delas även ut på föreläsningen.

Tentamen

9 mars, 8-13. I skriver i VIC 1 a-c och övriga i VIC 2c. Tidigare skrivningar har delats ut på föreläsningen.

Tentamen 9 mars 2012 med lösningar. Visning av skrivningen sker 22 mars klockan 12:00-12:30 i MH:332A.

Vita hyllan

vita hyllan och här kan du hitta extentor med mera.
Mikael P. Sundqvist