Envariabelanalys HT 2019

Välkommen till höstens kurs!

Nyheter

  • 4/2 Nu är alla rättare färdiga, och du bör ha fått ditt resultat. Tid för visning läggs ut på denna sida när det bestämts. Lite preliminär statistik (U, 3, 4, 5): F (7, 16, 20, 41), N (9, 17, 6, 5), Pi (4, 16, 9, 7). Tack för en trevlig höst!
  • 15/1 Vi rättar så snabbt vi kan. Se denna sida för mer info (när den kommer).
  • 5/1 Om du mot förmodan inte anmält dig till tentan men ändå önskar skriva så skall du inte gå till skrivningssalen, utan kontakta studierektor Anders Holst (ah@maths.lth.se) och berätta att du vill skriva (ange personnummer och vilken kurs det gäller). Han ger dig vidare instruktioner, och du kommer att få skriva i mån av plats.
  • 20/12 Alla tre program (F, N och Pi) skriver tentan i MA:10. Ta med blyertspenna, suddigummi, kulspetspenna, legitimation och något att äta och dricka. Lycka till!!
  • 20/12 Frågor? Ställ dem i första hand på vårt frågeforum. Där svarar någon i personalen då den har lite tid över. Den 10/1 är det frågestund klockan 10 till 12 i MH:333.
  • 26/11 Redovisningsuppgiften finns nu att tillgå. Du hittar den på denna sida. Där finns också instruktioner och andra bestämmelser.
  • 23/10 Kurshemsidan är uppe. Här meddelas uppdateringar allt eftersom de dyker upp.

Kursplan och kursprogram

Kursen i envariabelanalys har en kursplan och ett kursprogram. Följande är saxat ur kursplanen:

Syfte: Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till den endimensionella analysen. Särskild vikt läggs på den roll denna spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga att lösa problem, att tillgodogöra sig matematisk text och att kommunicera matematik.

Schema

Se TimeEdit, men prenumenera gärna så att du ser eventuella ändringar.

Föreläsningsanteckningar

Här hittar du föreläsningsanteckningar. De uppdateras efter varje föreläsning.

Utmanande problem

Här hittar du 99 problem som är av mer utmanande karaktär. Vissa av dem kommer att dyka upp på föreläsningar.

Obligatoriska moment

Förutom själva tentamen så har denna delkurs ett obligatoriskt moment, en redovisningsuppgift som redovisas i läsvecka 6. Du kan hitta uppgiften på denna sida.

Extentor

Här kan du hitta extentor. Observera att kursen inte definieras av extentorna, men att uppgifterna som förekommer på dem är bra att öva på.