Envariabelanalys HT 2017

Välkommen till höstens kurs!

Nyheter

  • 20/11 Problemen från föreläsning 10 finner du här.
  • 8/11 Kursprogrammet är uppdaterat. Några övningar har blivit tidigarelagda, ett par rörande primitiva funktioner har bytts mot integraler.
  • 25/9 Kurshemsidan är uppe. Här meddelas uppdateringar allterftersom de dyker upp.

Kursplan och kursprogram

Kursen i envariabelanalys har en kursplan och ett kursprogram. Följande är saxat ur kursplanen:

Syfte: Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till den endimensionella analysen. Särskild vikt läggs på den roll denna spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga att lösa problem, att tillgodogöra sig matematisk text och att kommunicera matematik.

Schema

Se TimeEdit, men prenumenera gärna så att du ser eventuella ändringar.

Obligatoriska moment

Förutom själva tentamen så har denna delkurs ett obligatoriskt moment, en redovisningsuppgift. Mer information kommer här när det närmar sig.

Program Datum Uppgift
Bi 7/12 Länk till fil
L 4/12 Länk till fil
V 4/12 Länk till fil

Seminarieuppgifter

Här meddelas vilka uppgifter som kommer att räknas på seminarierna. Önskemål på uppgifter eller moment att diskutera tas tacksamt emot.

Datum Uppgifter
10/11 S1
17/11 S2
24/11
1/12
8/12
11/12

Extentor

Här kan du hitta extentor. Observera att kursen inte definieras av extentorna, men att uppgifterna som förekommer på dem är bra att öva på.