Envariabelanalys HT 2018

Välkommen till höstens kurs!

Nyheter

 • 26/11: Visning av skrivningen sker nu på fredag 30/11 klockan 12:30-13:00 för Bi (MH:332A), L (MH:332B) och V, löpnummer 1-400 (MH:333). Resterande V-skrivningar visas måndagen den 3 december klockan 12:30-13:00 i MH:333.
 • 2/11: Tentan med lösningar är nu upplagda. Vi rättar så snabbt vi kan. När vi vet tid för skrivningsvisning kommer informationen att anslås på den för ändamålet upprättade hemsidan.
 • 17/10: Vi är intresserade av era åsikter om gruppseminarierna. Fyll gärna i denna enkät!
 • 17/10: Onsdag 31/10 kl 10-12 i sal MH228 finns det möjlighet att komma och ställa frågor.
 • 17/10: Tentamen 2/11 klockan 08.00 till 13.00. Bi och V skriver i MA09 och L i MA10. Omtentander skriver i Gasquesalen i kårhuset.
 • 17/10: Observera att den sista föreläsningen är i MA:7 och inte i V:A!
 • 4/10: Efter önskemål om lösning till veckans utmaning läsvecka 1, så har jag skrivit ned inte mindre än fyra lösningar till problemet. Kanske kan du få ut något av att läsa dem?
 • 19/9: På den muntliga redovisningen i nästa vecka så skall ni ha med någon slags legitimation. LU-kortet accepteras.
 • 19/9: Från och med nästa gruppseminarie kommer uppgiften att göras tillgänglig på onsdagen på kurshemsidan. Sedan får ni, på den andra övningen, de första 45 minutrarna att lösa uppgiften och så tar vi de andra 45 till att redovisa/diskutera dem.
 • 17/9: Tyvärr fick dagens föreläsning ett snöpligt slut en halvtimme för tidigt på grund av brandlarmet. Föreläsningsanteckningarna är uppdaterade. Jag har tittat på era scheman och det tycks hopplöst att lägga till en extra föreläsning. Momentet som inte förelästes fullständigt var geometriska serier, och jag får försöka att få in det vid tillfälle. Personligen tycker jag att det är skit att de lägger planerade brandövningar 11:30 i stället för till exempel 11:55. Det är värst för er, och därför föreslår jag att ni (om ni känner att detta kunde hanteras bättre) hör av er till era respektive programledningar och berättar vad ni tycker.
 • 10/9: Redovisningsuppgiften (som redovisas i LV4) är nu upplagd, se länk nedan.
 • 8/9: Gruppindelningarna finns nu postade nedan.
 • 5/9: Gruppindelning för gruppseminarierna postas på hemsidan i slutet av veckan.
 • 24/8: De första föreläsningarna kommer ni att vara uppdelade (Bi i en grupp och L+V i den andra). Håll koll i schemat på vilken föreläsning ni skall gå på!
 • 30/7: Kurshemsidan är uppe. Här meddelas uppdateringar allterftersom de dyker upp.

Kursplan och kursprogram

Kursen i envariabelanalys har en kursplan och ett kursprogram. Följande är saxat ur kursplanen:

Syfte: Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till den endimensionella analysen. Särskild vikt läggs på den roll denna spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga att lösa problem, att tillgodogöra sig matematisk text och att kommunicera matematik.

Schema

Se TimeEdit, men prenumenera gärna så att du ser eventuella ändringar.

Föreläsningsanteckningar

Här publicerar jag mina föreläsningsanteckningar. De uppdateras allt eftersom kursen lider, och publiceras i allmänhet efter föreläsningen.

Veckoblad

Följande veckoblad kan vara bra att följa då du arbetar med materialet i kursen. Det är samma övningar som listan på kursprogrammet, men du får lite vägledning på din färd under kursen.

Gruppseminarieövningar

Nu finns det en gruppindelning. Om du av någon anledning inte finns med i någon av grupperna kan du prata med din övningsledare på första övningen i LV2 så blir du adderad.

Ladda ned och lös uppgifterna till Gruppseminarium 1. Din grupp kommer antingen att få lösa uppgiften gemensamt framme vid tavlan eller opponera på den grupp som redovisar er uppgift. Kom ihåg att tankar och idéer kan vara lika mycket värda som fullständiga lösningar, så även om ni inte lyckats lösa uppgiften tillfullo så kan det vara värt att delta.

Nu finns uppgifterna till Gruppseminarium 2. Observera att ni denna gång löser uppgiften på första timmen på övningen och redovisar på den andra

Nu finns uppgifterna till Gruppseminarium 3.

Nu finns uppgifterna till Gruppseminarium 4.

Färdighetsprov

Färdighetsproven gör du på quiz.maths.lth.se. Du loggar in med ditt StiL-konto (lite mer information av teknisk karaktär finner du i detta dokument). Mer information om de obligatoriska momenten finns att läsa i detta dokument.

Redovisningsuppgift

Länk till årets redovisningsuppgift.. Mer information om de obligatoriska momenten finns att läsa i detta dokument. Observera att det tidigare stod på kursprogrammet att denna uppgift skulle redovisas LV3. Det är fel, det är LV4 som gäller. Tiden i TimeEdit är den som gäller.

Extentor med mera

Här kan du hitta extentor. Observera att kursen inte definieras av extentorna, men att uppgifterna som förekommer på dem är bra att öva på. Det finns även en lista med instuderingsfrågor som är väl värd att betrakta. Ofta tas teoriuppgifter härifrån.

Diverse länkar

På Internet finns hur mycket material som helst att botanisera kring. Här kommer några förslag. Fastna inte för länge bara!

 • Geogebra är ett utmärkt bland annat till konstruktioner i geometri. Men det går till exempel även att åskådliggöra resultat inom analys på ett trevligt sätt.
 • Med Desmos ritar du enkelt upp funktionsgrafer, löser ekvationer och åskådliggör olikheter med mera.
 • WolframAlpha behöver knappast någon presentation.
 • På YoutTube finns många bra kanaler. Vi nämner Mathologer, 3Brown1Blue. Deras videos handlar om all möjlig matematik. Jonas Månsson på institutionen har gjort videos som har med våra kurser att göra. Glöm inte att du själv skall vara aktiv för ett bra lärande. Det är alltså bättre att räkna själv än att titta på 100 videos.
 • På institutionen har vi satt upp ett forum där du kan ställa frågor. Du loggar in med ditt StiL-konto.
 • Lunds universitet har betalat licens för matematikprogrammen Maple och MATLAB. Du kan själv ladda ned programmen till din dator och använda dem.
 • Ett förslag som inte direkt har med matematik att göra: Skriv era dokument med hjälp av LaTeX. Om man inte vill installera på egen dator kan man använda Overleaf. Då går det även fint att dela dokument med varanda vid grupparbeten.