Kursen är avslutad!

Kurshemsidan för B2 finns på http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/luger/analysB2.html


Endimensionell Analys B1 för I och L, lp 1 2010 (Uppdaterad 23/10)

Kurschef: Annemarie Luger

epost: luger@maths.lth.se

tel: 222 05 53
rum: MH:343 (tredje våningen i Matematikhuset)

mottagningstid: tis 14:15-15:00 (ändrad tid!!!)


TENTA: fredagen den 22 oktober 8-13

I: MA 10

L: Gasque


Utdelat material

Länk till VITA HYLLAN


Detaljerad plan för föreläsningarna


Overheadfolier (OBS: INGA fullständiga anteckningar!!!)Uppgifter för seminariumLektionsblad (Svar fram till lektionsblad 19)
Gruppindelning

I1: A --- E

L1: A --- Lindegård

I2: F --- Karlsson John

L2: Lundström --- Ö

I3: Karlsson Louse --- Oom


I4: Orlander --- Å