Projekt i matematik/tillämpad matematik

Matematik LTH ht 2017

Syfte

Projektets syfte är att dels uppöva förmåga att självständigt fördjupa förståelsen av någon matematisk modell dels att ge träning i muntlig och skriftlig kommunikation.

Projekt i matemematik/tillämpad matematik

Det finns två projektkurser (kurskoder) i matematik. I första hand skall projekt med tillämpad inriktning registreras som FMAN40 Projekt i tillämpad matematik och övriga som FMAN35 Projekt i matematik. Om man redan gjort ett projekt går det dock att räkna ett annat projekt (relaterat till en annan kurs) som den andra projektkursen. På så sätt kan man till exempel göra projekt både i Bildanalys och Datorseende.

Examination

Betygsskalan är U respektive G. Man blir godkänd om man håller alla datum nedan, presterar godkänd skriftlig respektive muntlig redovisning, samt gör en opposition av något annat projekt. Vi ser gärna att en projektgrupp består av 2 studenter men det går bra att jobba enskilt.

Kursansvarig

För projekt i matematik Victor Ufnarovski , tel 222 41 46, rum MH:453B.

För projekt i tillämpad matematik Kalle Åström , tel 222 45 48, rum MH:425.

Tidsramar

Finn passande projekt och eventuellt någon att arbeta ihop med.

Anmälan till något projekt sker senast fredagen den 10 november. Anmälan görs genom att skriva till både handledaren och kursansvarig.

Skriftlig rapport lämnas in senast tre dagar innan muntlig redovisning och presentation. Rapporten skall lämnas elektroniskt, både till handledaren och kursansvarig.

Muntlig redovisning och opponering sker antingen fredagen den 15 december, prel 10:15 eller torsdagen den 11 januari, prel 10:15 (Preliminär tid, definitiv tid bestäms i samråd med kursdeltagare och handledare.)

Projektförslag

Nedan följer länkar till projektförslag sorterade under de kurser de anknyter till. För att få påbörja ett projekt krävs det att man är (har varit) registrerad på kursen projektet anknyter till.